Zarządzanie wiedzą w organizacji
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 30-09-2014
 
 
JoMS 2014;22(3):333-351
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule omówiono wybrane zagadnienia z dziedziny zarządzania wiedzą w organizacjach. Autor przytacza różne definicje zarządzania wiedzą sformułowane przez teoretyków i praktyków z obszaru zarządzania. Zwrócono szczególną uwagę na tworzenie pojęcia zarządzanie wiedzą od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku do współczesności. Podkreślono waż- ną rolę zarządzania wiedzą w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Ukazano zależności między transferem wiedzy a systemem zarządzania w organizacjach. System zarządzania wpływa zarówno na procedurę pozyskiwania wiedzy, jak i jej udostępniania i kreowania. Wybór określonego systemu zarządzania w organizacji wpływa na sposób pozyskiwania wiedzy i zarzą- dzania nią.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top