Kompetencje menedżerskie spójne z procesem organizacyjnego uczenia się we współczesnych przedsiębiorstwach
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Gdański
 
 
Data publikacji: 23-07-2018
 
 
JoMS 2018;37(2):319-326
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Współczesne przedsiębiorstwa działają w warunkach nieustającej zmiany, adaptując się lub wyprzedzając zmiany, dążą do stanu idealnego. Na poziomie organizacyjnym zapewniając nie tylko przetrwanie, ale także niezakłócony rozwój. Modelem funkcjonowania, który w największym stopniu odzwierciedla takie dążenie, jest organizacja, w której przenikają się takie koncepcje jak: organizacja ucząca się, organizacyjne uczenie się czy zarządzanie wiedzą. Na poziomie grupy dążenie to zależne jest w dużej mierze od kompetencji menedżerskich, które obrazują skuteczność w zarządzaniu zespołem. Jest to silnie powiązane z sumą posiadanych przez menedżera zdolności, umiejętności i wiedzy, wspartej na odpowiednich cechach osobowości, jak również z doświadczeniem i wypracowanymi sposobami zachowania. Natomiast rozwój na poziomie jednostki, dla której podstawą jest otwartość na doświadczenie i autorefleksja, nie jest zorientowany wyłącznie na osiągane przez nią rezultaty. Celem artykułu jest określenie uwarunkowań rozwoju przedsiębiorstwa jako organizacji żywej, przekształcającej się, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji menedżerskich spójnych z procesem organizacyjnego uczenia się.
 
REFERENCJE (11)
1.
Czerska, M. Nogalski, B. (2001). Kierowanie zmianą w organizacji. W: A. Czermiński i in. (red.), Zarządzanie organizacjami, Toruń: Wydawnictwo Dom Organizatora. ISBN 8372850526.
 
2.
Czubasiewicz, H. (2001). Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie. ISBN 8391617319.
 
3.
Drucker, P.F. (2004). Menedżer skuteczny, Warszawa: MT Biznes Ltd. ISBN 8388970062.
 
4.
Laloux, F. (2015). Pracować inaczej, Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA. ISBN 9788364437939.
 
5.
Mikuła, B. (2001). Elementy nowoczesnego zarządzania – w kierunku organizacji inteligentnych, Kluczbork–Kraków: Oficyna Wydawnicza Drukarnia Antykwa s. c. ISBN 838749366X.
 
6.
Morgan, G. (1998). Images of Organization, San Francisco: Sage Publications. ISBN 1412939798.
 
7.
Senge, P.M. (2011). Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Kraków: Wolters Kluwer Polska. ISBN 9788326416514.
 
8.
Śliwa, K.R. (2001). O organizacjach inteligentnych i rozwiązywaniu złożonych problemów zarządzania nim, Warszawa: Oficyna Wydawnicza WSM SIG.
 
9.
Sułkowski, Ł. (2011). Metafory, archetypy i paradoksy organizacji, „Organizacja i Kierowanie” Nr 2 (145). ISSN 0137-5466.
 
10.
Szczepańska-Woszczyna, K. (2016). Kompetencje menedżerskie w kontekście innowacyjności przedsiębiorstwa, Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN. ISBN 9788301188382.
 
11.
Szejniuk, A. (2015). Coaching – narzędzie rozwoju kompetencji zawodowych, „Journal of Modern Science” 3/26. ISSN 1734-2031.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top