Managerial Competences, coherent with the process of Organisational Learning in contemporary companions
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Gdański
 
 
Publication date: 2018-07-23
 
 
JoMS 2018;37(2):319-326
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Contemporary companies operate in a state of perpetual changes, adopting to them or exceeding them, striving for the ideal state. At the organisational level, they ensure not only survival, but also undisturbed development. The model of functioning that is most closely reflected in such an endeavour is an organisation in which such scientific disciplines as a learning organisation, organisational learning or knowledge management are permeated. At the group level, this pursuit depends largely on managerial competence, which illustrates the effectiveness of team management. This is strongly correlated with the amount of talent, skills and knowledge held by the manager, supported by appropriate personality traits, experience and the developed behaviours. Development at the individual level, on the other hand, as based on openness to experience and self-reflection, is not oriented solely on the results it achieves. The aim of this article is to detail the determinants of the development of an enterprise as a Metanoic Organisation, with a particular emphasis on the managerial competences consistent with the process of organisational learning.
 
REFERENCES (11)
1.
Czerska, M. Nogalski, B. (2001). Kierowanie zmianą w organizacji. W: A. Czermiński i in. (red.), Zarządzanie organizacjami, Toruń: Wydawnictwo Dom Organizatora. ISBN 8372850526.
 
2.
Czubasiewicz, H. (2001). Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie. ISBN 8391617319.
 
3.
Drucker, P.F. (2004). Menedżer skuteczny, Warszawa: MT Biznes Ltd. ISBN 8388970062.
 
4.
Laloux, F. (2015). Pracować inaczej, Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA. ISBN 9788364437939.
 
5.
Mikuła, B. (2001). Elementy nowoczesnego zarządzania – w kierunku organizacji inteligentnych, Kluczbork–Kraków: Oficyna Wydawnicza Drukarnia Antykwa s. c. ISBN 838749366X.
 
6.
Morgan, G. (1998). Images of Organization, San Francisco: Sage Publications. ISBN 1412939798.
 
7.
Senge, P.M. (2011). Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Kraków: Wolters Kluwer Polska. ISBN 9788326416514.
 
8.
Śliwa, K.R. (2001). O organizacjach inteligentnych i rozwiązywaniu złożonych problemów zarządzania nim, Warszawa: Oficyna Wydawnicza WSM SIG.
 
9.
Sułkowski, Ł. (2011). Metafory, archetypy i paradoksy organizacji, „Organizacja i Kierowanie” Nr 2 (145). ISSN 0137-5466.
 
10.
Szczepańska-Woszczyna, K. (2016). Kompetencje menedżerskie w kontekście innowacyjności przedsiębiorstwa, Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN. ISBN 9788301188382.
 
11.
Szejniuk, A. (2015). Coaching – narzędzie rozwoju kompetencji zawodowych, „Journal of Modern Science” 3/26. ISSN 1734-2031.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top