Editorial Board
 
Editor-in-Chief
dr hab. Magdalena Sitek prof. Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy, Józefów, Poland

Deputy Editors
dr hab. Małgorzata Such-Pyrgiel, Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów, Poland
dr hab. Magdalena Rzewuska, University of Warmia i Mazury in Olsztyn, Poland

Members
prof. Salvatore Antonello Parente, Aldo Moro University, Bari, Italy
prof. Patricia Panero Oria, University of Barcelona, Spain
prof. Rosa Indellicato, Aldo Moro University, Bari, Italy
phd Sofiia Sokolova, Kijowskie Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im.Adama Mickiewicza, Kyiv, Ukraine
dr Maciej Ciesielski, Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów, Poland
mgr Urszula Anisiewicz, Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów, Poland
mgr Artur Banaszak, Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy, Józefów, Poland

Editorial Secretary
Grzegorz Wójcicki, Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy, Józefów, Poland
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031