PL EN
Informujemy, że „Journal of Modern Science” ma nową częstotliwość ukazywania się . Od 2020 roku czasopismo ukazywać się będzie dwa razy w roku. Pierwszy tom będzie zawierał prace w językach innych niż język angielski, a drugi będzie wydaniem angielskojęzycznym. Każde wydanie „Journal of Modern Science” zawiera opracowania obejmujące wymianę wiedzy i doświadczeń o nowych zjawiskach w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Chcielibyśmy z radością poinformować, że nasze czasopismo zostało umieszczone przez National Agency for the Evaluation of Universities and Research Institutes in Italy (ANVUR) na włoskiej liście czasopism https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2020/04/area11-scientifiche-V_Quadrimestre_ASN2018.pdf
Redaktor Naczelna: dr hab. Magdalena Sitek, prof. WSGE
70
MEiN
100,00
ICV
Bieżący numer
1/2021 vol. 46
 
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031