Informujemy, że „Journal of Modern Science” ma nową częstotliwość ukazywania się . Od 2023 roku czasopismo ukazywać się będzie cztery razy w roku. Pierwszy i trzeci tom będzie zawierał prace głównie w języku polskim, a drugi i czwarty tom będzie wydaniem angielskojęzycznym. Każde wydanie „Journal of Modern Science” zawiera opracowania obejmujące wymianę wiedzy i doświadczeń o nowych zjawiskach w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Chcielibyśmy z radością poinformować, że nasze czasopismo zostało sklasyfikowane przez National Agency for the Evaluation of Universities and Research Institutes in Italy (ANVUR) i zamieszczone na aktualnej (11.10.2021) liście czasopism https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2021/10/Elenco-riviste-classeA_Area11_IIquad.pdf
Redaktor Naczelna: dr hab. Magdalena Sitek, prof. WSGE
100
MEiN
100,00
ICV
Wydawca: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Polska
Bieżący numer
1/2023 vol. 50
 
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031