Pragniemy poinformować Państwa, że wszystkie tegoroczne wydania Journal of Modern Science (2023 r.) mają wyczerpaną pulę artykułów dopuszczonych do publikacji.
Nadsyłane prace będą wstępnie przypisywane do kolejnych numerów Journal of Modern Science w roku 2024. (informacja z dnia 25.07.2023 r.)
Redaktor Naczelna: dr hab. Magdalena Sitek, prof. WSGE
140
MEiN
100,00
ICV
ISSN: 1734-2031
eISSN: 2391-789X

Wydawca: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Polska
Bieżący numer
3/2023 vol. 52
 
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031