Kolegium Redakcyjne

 
Redaktor naczelny
dr hab. Magdalena Sitek, prof. Akademia Nauk Stosowanych WSGE im. A. De Gasperi w Józefowie, Polska

Zastępcy redaktora naczelnego
dr hab. Małgorzata Such-Pyrgiel, Akademia Nauk Stosowanych WSGE im. A. De Gasperi w Józefowie, Polska
dr hab. Magdalena Rzewuska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

Członkowie
prof. Salvatore Antonello Parente, Aldo Moro University, Bari, Italy
prof. Patricia Panero Oria, University of Barcelona, Spain
prof. Rosa Indellicato, Aldo Moro University, Bari, Italy
phd Sofiia Sokolova, Kijowskie Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im.Adama Mickiewicza, Kijów, Ukraina
dr Maciej Ciesielski, Akademia Nauk Stosowanych WSGE im. A. De Gasperi w Józefowie, Polska
mgr Urszula Anisiewicz, Akademia Nauk Stosowanych WSGE im. A. De Gasperi w Józefowie, Polska
mgr Artur Banaszak, Akademia Nauk Stosowanych WSGE im. A. De Gasperi w Józefowie, Polska
dr Grzegorz Świecarz, Akademia Nauk Stosowanych WSGE im. A. De Gasperi w Józefowie, Poland

Sekretarz redakcji
Grzegorz Wójcicki, Akademia Nauk Stosowanych WSGE im. A. De Gasperi w Józefowie, Polska
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top