O czasopiśmie
 
Szanowni Autorzy, Czytelnicy i Recenzenci,
Czasopismo naukowe „Journal of Modern Science” (ISSN 1734-2031) zawiera opracowania obejmujące wymianę wiedzy i doświadczeń o nowych zjawiskach w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Takimi zjawiskami są te, które występują od niedawna lub podlegają ciągłym przeobrażeniom spowodowanym zmianami globalnymi lub lokalnymi, zwłaszcza w obszarze wychowania, organizacji procesami zarządzania społeczeństwem, bezpieczeństwa i kultury. Wymusza to permanentną analizę oddziaływania tych przemian na człowieka, społeczeństwa oraz współczesny świat.
W czasopiśmie publikowane są artykuły oraz sprawozdania z konferencji i seminariów oraz recenzje publikacji naukowych w językach polskim, angielskim.

Autorami są polscy i światowi specjaliści w dziedzinach nauk humanistycznych i nauk społecznych; w dyscyplinie filozofia a w szczególności: filozofia pedagogiki, filozofia społeczna, filozofia bezpieczeństwa, filozofia psychologii i etyki, filozofia prawa, filozofia religii, filozofia ekonomii i zarządzania oraz w dyscyplinie nauki o kulturze i religii.

Na podstawie decyzji Ministra Edukacji i Nauki (komunikat z dn. 1 grudnia 2021 roku) za artykuły naukowe publikowane na łamach półrocznika „Journal of Modern Science” przyznawane jest 100 pkt. do dorobku naukowego autorów.

Czasopismo wydawane jest od 2005 r. Wszystkie artykuły są publikowane ze streszczeniem w języku angielskim oraz dostępne nieodpłatnie w całości na stronie internetowej czasopisma www.jomswsge.com . Przed publikacją, każda praca zostaje przesłana do badania przez system antyplagiatowy a następnie poddawana jest procesowi recenzyjnemu (dwie recenzje „blind review”) co ma związek z dostosowywaniem do wymagań baz Web of Science i Scopus.

Journal of Modern Science to czasopismo w wolnym dostępie (Open Access) na licencji Creative Commons (CC BY-SA).

Wydawca: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Polska
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031