PL EN
O czasopiśmie
 
Szanowni Autorzy, Czytelnicy i Recenzenci,
Czasopismo naukowe „Journal of Modern Science” (ISSN 1734-2031) zawiera opracowania obejmujące wymianę wiedzy i doświadczeń o nowych zjawiskach w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Takimi zjawiskami są te, które występują od niedawna lub podlegają ciągłym przeobrażeniom spowodowanym zmianami globalnymi lub lokalnymi, zwłaszcza w obszarze wychowania, organizacji procesami zarządzania społeczeństwem, bezpieczeństwa i kultury. Wymusza to permanentną analizę oddziaływania tych przemian na człowieka, społeczeństwa oraz współczesny świat.
W czasopiśmie publikowane są artykuły w językach: polskim, angielskim, rosyjskim, słowackim, ukraińskim, hiszpańskim lub włoskim oraz sprawozdania z konferencji i seminariów oraz recenzje publikacji naukowych.

Autorami są polscy i światowi specjaliści w dziedzinach nauk humanistycznych i nauk społecznych; w dyscyplinie filozofia a w szczególności: filozofia pedagogiki, filozofia społeczna, filozofia bezpieczeństwa, filozofia psychologii i etyki, filozofia prawa, filozofia religii, filozofia ekonomii i zarządzania oraz w dyscyplinie nauki o kulturze i religii.

Na podstawie decyzji Ministra Edukacji i Nauki (komunikat z dn. 9 lutego 2021 roku) za artykuły naukowe publikowane na łamach półrocznika „Journal of Modern Science” przyznawane jest 70 pkt. do dorobku naukowego autorów. Czasopismo wydawane jest od 2005 r.

Wszystkie artykuły są publikowane ze streszczeniem w języku angielskim w wersji drukowanej oraz dostępne nieodpłatnie w całości na stronie internetowej czasopisma www.jomswsge.com . Przed publikacją wszystkie artykuły są poddane procesowi recenzyjnemu (dwie recenzje „blind review”) co ma związek z dostosowywaniem do wymagań baz Web of Science i Scopus.

Journal of Modern Science jest to czasopismo w wolnym dostępie (Open Access) na licencji CC-BY-SA.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031