O czasopiśmie

 
Szanowni Autorzy, Czytelnicy i Recenzenci !

Czasopismo naukowe Journal of Modern Science zawiera opracowania obejmujące wymianę wiedzy i doświadczeń o nowych zjawiskach w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Takimi zjawiskami są te, które występują od niedawna lub podlegają ciągłym przeobrażeniom spowodowanym zmianami globalnymi lub lokalnymi, zwłaszcza w obszarze wychowania, organizacji procesami zarządzania społeczeństwem, bezpieczeństwa i kultury. Wymusza to permanentną analizę oddziaływania tych przemian na człowieka, społeczeństwa oraz współczesny świat.

W czasopiśmie publikowane są oryginalne teksty, sprawozdania z konferencji i seminariów oraz recenzje publikacji naukowych w językach polskim, angielskim.

Na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (komunikat z dn. 5 stycznia 2024 roku) za artykuły naukowe publikowane na łamach kwartalnika Journal of Modern Science przyznawane jest 100 pkt. do dorobku naukowego autorów.
Przypisane dyscypliny naukowe: filozofia, nauki o kulturze i religii.

Journal of Modern Science ukazuje się od 2005 r.

Wszystkie artykuły są publikowane ze streszczeniem w języku angielskim oraz dostępne nieodpłatnie w całości na stronie internetowej czasopisma www.jomswsge.com
Przed publikacją, każda praca zostaje przesłana do badania przez system antyplagiatowy a następnie poddawana jest procesowi recenzyjnemu (dwie recenzje „blind review”) co ma związek z dostosowywaniem do wymagań baz Web of Science i Scopus.

Nasze czasopismo zostało sklasyfikowane przez National Agency for the Evaluation of Universities and Research Institutes in Italy (ANVUR) i zamieszczone na aktualnej liście (11.10.2021) czasopism.

Z przyjemnością informujemy, że Journal of Modern Science został włączony do bazy danych MIAR - Information Matrix for Journal Analysis (LINK), która w Hiszpanii służy do analizy jakości czasopism. Włączenie czasopisma do bazy danych MIAR jest uważane w Hiszpanii za wskaźnik profilu naukowego czasopisma.

ISSN:1734-2031
eISSN:2391-789X

Wydawca: Akademia Nauk Stosowanych WSGE im. A. De Gasperi w Józefowie, Polska

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja cyfrowa.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top