PL EN

Wydania Specjalne

 
Polityka dotycząca wydań specjalnych Journal of Modern Science

Wprowadzenie
Wydania specjalne Journal of Modern Science są dedykowane zgłębianiu określonych obszarów badawczych, które wyróżniają się szczególnym zainteresowaniem w danej dyscyplinie lub problemie badawczym. Takie wydania stanowią unikalną okazję do eksploracji nowych obszarów badań, z naciskiem na istotne subdyscypliny lub interdyscyplinarne zastosowania.

Tematyka wydań specjalnych
Redaktor Naczelny czasopisma dokonuje przeglądu zgłoszonych artykułów pod kątem ich zatwierdzenia i nadzoruje całość procesu wydawniczego wydania specjalnego. Zachęcamy do składania wniosków dotyczących wydań specjalnych, które spełniają nasze standardy odpowiedniości i kwalifikacji. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia wniosków, które uznamy za nieodpowiednie lub niekwalifikowane.

Redaktor gościnny
Wydanie specjalne może być przygotowane pod nadzorem redaktora gościnnego, który jest ekspertem w swojej dziedzinie. Redaktor gościnny odpowiada za zgodność opublikowanej treści z tytułem i zakresem czasopisma. Mimo to, Redaktor Naczelny zastrzega sobie prawo do przeglądu treści pod kątem ich trafności. Redaktor gościnny może angażować młodych badaczy do swojego zespołu, jednakże nadzór nad procesem recenzji oraz ostateczne decyzje dotyczące artykułów pozostają w gestii redaktora gościnnego i muszą być zatwierdzane przez Redaktora Naczelnego.

Proces recenzji i procedura redakcyjna
Recenzowanie artykułów do wydań specjalnych odbywa się zgodnie z procedurami obowiązującymi dla artykułów standardowych. Początkowo, wewnętrzny zespół redakcyjny przegląda wszystkie zgłoszone artykuły, odrzucając te, które nie spełniają standardów jakości, oryginalności lub znaczenia, lub wzywając do ich poprawy przed skierowaniem do recenzji zewnętrznej. Następnie artykuły są poddawane recenzji dwóch zewnętrznych recenzentów zgodnie z zasadą double-blind review.

Zasady etyczne
W wydaniach specjalnych obowiązuje ten sam Kodeks etyczny dotyczący zasad publikowania jak w numerach zwykłych. Rygorystycznie przestrzegamy zasad etycznych, aby zapewnić najwyższą jakość publikowanych treści.

Częstotliwość
Liczba numerów wydań specjalnych w ciągu roku nie może przekraczać liczby wydań czasopisma wynikającej z jego częstotliwości ukazywania się, zgodnie z rejestrem dzienników i czasopism, o którym mowa w art. 20 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe.

Licencje i dostęp
Wydania specjalne są traktowane na równi ze standardowymi wydaniami czasopisma. Wszystkie zgłoszenia podlegają temu samemu procesowi recenzji co zwykłe artykuły i są publikowane w wydaniu oznaczonym jako wydanie specjalne czasopisma. Zasady licencjonowania i dostępu do wydań specjalnych są takie same jak dla wydań standardowych (CC BY-SA 3.0). W wydaniach specjalnych obowiązują te same zasady dotyczące praw autorskich jak w przypadku standardowych wydań czasopisma.

Podsumowanie
Wydania specjalne Journal of Modern Science są istotnym elementem poszerzania wiedzy w określonych dziedzinach nauki. Dzięki rygorystycznym standardom etycznym oraz precyzyjnemu procesowi recenzji, zapewniamy najwyższą jakość publikowanych artykułów, wspierając jednocześnie rozwój i eksplorację nowych obszarów badań.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top