Negatywne implikacje korzystania z pornografii internetowej na przykładzie doświadczeń z telefonu pomocowego
 
Więcej
Ukryj
1
UMCS w Lublinie
 
2
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
 
Data nadesłania: 19-02-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 31-03-2022
 
 
Data akceptacji: 06-05-2022
 
 
Data publikacji: 31-07-2022
 
 
Autor do korespondencji
Marlena Wanda Stradomska   

UMCS w Lublinie
 
 
JoMS 2022;48(1):541-556
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy Niniejszy artykuł stanowi próbę podsumowania zagrożeń związanych ze zjawiskiem, jakim jest pornografia. Praca ma wymiar teoretyczno-praktyczny. W pierwszej kolejności zostanie przedstawiona część teoretyczna oraz wnioski płynące z przeglądu dostępnej literatury. Następnie zaprezentowane zostaną wybrane przykłady case study zaczerpnięte z praktyki psychologicznej odnoszącej się do działalności w telefonie pomocowym UMCS w Lublinie. Materiał i metody Inicjatywa ta miała początek w marcu 2020 w momencie rozpoczęcia pracy zdalnej z powodu koronawirusa. Telefon przeznaczony był głównie dla studentów UMCS . Celem niniejszej pracy jest ukazanie wybranych zagrożeń związanych z korzystaniem ze stron pornograficznych w warunkach upowszechnienia Internetu. W pracy zostanie przedstawiony przykład case study 29-letniej kobiety w aspekcie trudności psychologicznych po wykorzystaniu filmu pornograficznego bez jej zgody. Dodatkowym przykładem będzie kwestia uzależnienia 31-letniego mężczyzny od pornografii. Wyniki W ramach działalności w telefonie pomocowym UMCS wykonano ponad 165 konsultacji z osobami chcącymi skonsultować się w aspekcie psychologicznym. Ilość ta przypada na okres marzec 2020 - lipiec 2021. Działania te są bezpłatne. Skierowane są głównie do studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Wnioski Zagadnienie związane z seksualnością, prokreacją a także pornografią stanowią inspirację do wielu badań społecznych czy psychologicznych. Niewątpliwie jest to jednak zagadnienie, które wymaga od badaczy oraz użytkowników Internetu wiele świadomości. Istotne jest zauważanie pewnych kwestii dotyczących dla przykładu sposobów nagrywania filmów pornograficznych, aktorów, w tym ich wieku oraz ewentualnych zgód na wykorzystywanie nagrań na większą niż własną skalę.
 
REFERENCJE (17)
1.
Bezpłatne wsparcie psychologiczne, https://www.umcs.pl/pl/aktualn... [data dostępu: 08.07.2021].
 
2.
Bőthe, B., Tóth-Király, I., Orosz, G., Potenza, M. N., Demetrovics, Z. (2020). High-frequency pornography use may not always Be problematic, Journal of Sexual Medicine, 17(4), 793–811.
 
3.
Brand, M., Blycker, G. R., & Potenza, M. (2019). When pornography becomes a problem: Clinical insights. Psychiatric Times, Vol 36, Issue 12, https://www.psychiatrictimes.c... [data dostępu: 08.07.2021].
 
4.
Camilleri, C., Perry, J. T., Sammut, S. (2021). Compulsive Internet Pornography Use and Mental Health: A Cross-Sectional Study in a Sample of University Students in the United, States.Frontiers in psychology, 11:613244.
 
5.
Carroll, J.S., Padilla-Walker, L.M., Nelson, L. J., Olson, C. D., McNamara, Barry, C, Madsen S. D. (2008). Generation XXX: Pornography Acceptance and Use Among Emerging Adults. Journal of Adolescent Research. 23(1), 6-30.
 
6.
Diamond, M., Uchiyama, A. (1999). Pornography, Rape and Sex Crimes in Japan, International Journal of Law and Psychiatry 22(1): 1-22.
 
7.
Gola, M., Wordecha, M., Sescousse, G., Lew-Starowicz, M., Kossowski, B., Wypych, M., et al. (2017). Can pornography be addictive? An fMRI study of men seeking treatment for problematic pornography use. Neuropsychopharmacology, 42(10), 2021–2031.
 
8.
Grubbs, J. B., Wilt, J. A., Exline, J. J., & Pargament, K. I. (2018). Predicting pornography use over time: Does self-reported “addiction” matter? Addictive Behaviors, 82, 57–64.
 
9.
Hald, G., Malamuth, N. (2008). Self-Perceived Effects of Pornography Consumption. Archives of sexual behavior, vol 37. 614-25.
 
10.
Kohut, T., Štulhofer, A. (2018). Is pornography use a risk for adolescent well-being? An examination of temporal relationships in two independent panel samples. PLoS ONE 13(8): e0202048. https://doi.org/10.1371/journa....
 
11.
Kristof, N., The children of Pornhub (2020), https://www.nytimes.com/2020/1..., [data dostępu: 08.07.2021].
 
12.
Lewczuk, K., Glica, A., Nowakowska, I., Gola, M., Grubbs, J. B. (2020). Evaluating Pornography Problems Due to Moral Incongruence Model, Sex Medicine, vol 17(2), 300-311.
 
13.
McCormack, M., Wignall, L. (2017). Enjoyment, Exploration and Education: Understanding the Consumption of Pornography among Young Men with Non-Exclusive Sexual Orientations. Sociology. vol. 51(5), 975-991.
 
14.
Mellor, E., Duff, S. (2019). The use of pornography and the relationship between pornography exposure and sexual offending in males: A systematic review, Aggression and Violent Behavior. vol 46, 116-126.
 
15.
Pornhub, 2019 year in review, https://www.pornhub.com/insigh... [data dostępu: 08.07.2021].
 
16.
Silver, C. (2019). Pornhub’s Dirtiest Porn Ever Campaign Seeks To Clean Up Our Nasty Beaches, https://www.forbes.com/sites/c... [data dostępu: 08.07.2021].
 
17.
Visser, N. (2014). Pornhub Wants To ‘Give America Wood,’ Literally, https://www.huffpost.com/entry... [data dostępu: 08.07.2021].
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top