Zdalna edukacja a bezpieczeństwo studentów w sieci Internet
 
Więcej
Ukryj
1
SGGW
 
2
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 
 
Data nadesłania: 08-03-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 31-05-2022
 
 
Data akceptacji: 01-06-2022
 
 
Data publikacji: 31-07-2022
 
 
Autor do korespondencji
Konrad Michalski   

SGGW
 
 
JoMS 2022;48(1):141-159
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Pandemia COVID – 19 wpłynęła w istotny sposób na sektor szkolnictwa wyższego. Przeniesienie aktywności dydaktycznej do sieci poważnie zwiększyło prawdopodobieństwo udanych cyberataków na grupę użytkowników Internetu jaką są studenci. Jako cel główny artykułu przyjęto określenie zależności pomiędzy zdalny nauczaniem a bezpieczeństwem studentów w sieci Internet.

Materiał i metody:
Przeprowadzono ankietę wśród celowo wybranych grup studentów pochodzących z 3 uczelni wyższych w Polsce.

Wyniki:
W badaniu wzięło udział 622 studentów. . Stwierdzono, że: (1) w trakcie zdalnego nauczania główna aktywnością studentów było przeglądanie zamieszczanych przez wykładowców treści oraz udział w zajęciach dydaktycznych. (2) Studenci komunikowali się przede wszystkim za pomocą Facebooka (93,09%), (3) Najczęściej spotykanymi przez studentów cyberzagrożeniami był spam, oszustwa na aukcjach internetowych oraz oszustwa komunikacyjne. (4) Wiedza na temat cyberbezpieczeństwa oraz poziom bezpieczeństwa studentów w cyberprzestrzeni jest na średnim poziomie. (5) Studenci wcale (25,88%) lub rzadziej iż raz do roku (39,87%) zmieniają hasła zabezpieczające konta, w większym zakresie wykorzystują oprogramowania antywirusowe (69,61% badanych).

Wnioski:
Celowym wydaje się podjęcie kolejnych badań wskazujących jakiego typu działania należałoby przedsięwziąć aby studenci dążyli do poprawy swojego bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.

 
REFERENCJE (25)
1.
Chen, Y.-P. (2011). Do the Chi-Square Test and Fisher’s Exact Test Agree in Determining Extreme for 2×2 Tables? „The American Statistician”, No. 64, s. 239–245. DOI: https://doi.org/10.1198/tas.20....
 
2.
CSIRT GOV (2021). Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w 2020 roku, https://csirt.gov.pl/cer/publi... (dostęp: 13.02.2022).
 
3.
Gov.pl (2022). Rodzaje cyberzagrożeń – zagrożenia techniczne, https://www.gov.pl/web/baza-wi... (dostęp: 12.02.2022).
 
4.
EC (2019). Digital Education at School in Europe. Eurydice Report, https://eacea.ec.europa.eu/nat... (dostęp: 11.02.2022).
 
5.
Fouad, N.S. (2021). Securing higher education against cyberthreats: from an institutional risk to a national policy challenge. „Journal of Cyber Policy”, No. 6(2), s. 137–154. DOI: https://doi.org/10.1080/237388....
 
6.
Jaroszewska, A.I. (2017). Wybrane aspekty przestępczości w cyberprzestrzeni. Studium prawnokarne i kryminologiczne. „Kortowski Przegląd Prawniczy. Monografie”, http://www.uwm.edu.pl/kpp/file... (dostęp: 12.02.2022).
 
7.
Kaur, R., Singh, S., Kumar, H. (2018). Rise of spam and compromised accounts in online social networks: A state-of-the-art review of different combating approaches. „Journal of Network and Computer Applications”, No. 112, s. 53–88. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jnca....
 
8.
Leigh, G., Templet, T., Watson, C. (2021). Feelings on remote education in the era of coronavirus pandemic, a pilot study. „Teaching and Learning in Nursing”, No. 16 (4), s. 332–337. DOI: https://doi.org/10.1016/j.teln....
 
9.
MacDonald, Ch.D., Roberts-Pittman, B. (2010). Cyberbullying among college students: prevalence and demographic differences. „Procedia – Social and Behavioral Sciences”, No. 9, s. 2003–2009. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbsp....
 
10.
Milošević, I. i in. (2015). Facebook as virtual classroom – Social networking in learning and teaching among Serbian students. „Telematics and Informatics”, No. 32(4), s. 576–585. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tele....
 
11.
Mukuka, A. i in. (2021). Students’ experiences with remote learning during the COVID-19 school closure: implications for mathematics education „Heliyon”, No. 7(7). DOI: https://doi.org/10.1016/j.heli....
 
12.
Pimmer, Ch. i in. (2014). Informal mobile learning in nurse education and practice in remote areas – A case study from rural South Africa. „Nurse Education Today”, No. 34(11), s. 1398–1404. DOI: https://doi.org/10.1016/j.nedt....
 
13.
Plebańska, M., Szyller, A., Sieńczewska, M. (2020). Edukacja zdalna w czasach COVID-19. Raport z badania, Wydział Pedagogiczny UW, https://files.librus.pl/articl... (dostęp: 11.02.2022).
 
14.
Ray, K. (2020). What is remote learning?, https://www.techlearning.com/h... (dostęp: 11.02.2022).
 
15.
Rotas, E., Cahapay, M. (2021). Does threat knowledge influence protective behaviors of students in the context of cyber security in remote learning amid COVID-19 crisis? „Journal of Pedagogical Sociology and Psychology”, No. 3 (1), s. 45–53. DOI: https://doi.org/10.33902/JPSP.....
 
16.
Statista (2021). Mobile internet connectivity worldwide in 2020 (in millions of people), https://www.statista.com/stati... (dostęp: 15.02.2022).
 
17.
Stealtlabs (2021). Cyberattacks Increase 50% in 2021, Peaking All-time High of 925 Weekly Attacks per Organization!, https://www.stealthlabs.com/ne... (dostęp: 15.02.2022).
 
18.
Such-Pyrgiel, M., Gołębiowska, A., Prokopowicz, D. (2022). The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Growing Importance of Cybersecurity of Data Transfer on the Internet. Polish Political Science Yearbook, 51(issue number), pages 1-15. https://doi.org/10.15804/ppsy2....
 
19.
Sushruth, V., Rahul Reddy, K., Chandavarkar, R.B. (2021). Social Engineering Attacks During the COVID-19 Pandemic. „SN Computer Science”, No. 2, s. 78. DOI: https://doi.org/10.1007/s42979....
 
20.
Škiljič, A. (2020). Cybersecurity and remote working: Croatia’s (non-)response to increased cyber threats. „International Cybersecurity Law Review”, No. 1, s. 51–61. DOI: https://doi.org/10.1365/s43439....
 
21.
Ulla, M.B., Perales, W.F. (2021). Facebook as an integrated online learning support application during the COVID-19 pandemic: Thai university students’ experiences and perspectives. „Heliyon”, No. 7(11). DOI: https://doi.org/10.1016/j.heli....
 
22.
van Schaik P. i in. (2017). Risk perceptions of cyber-security and precautionary behaviour. „Computers in Human Behavior”, No. 75, s. 547–559. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chb.....
 
23.
Wasilewski, J. (2016). Przestępczość w cyberprzestrzeni – zagadnienia definicyjne. „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” , No. 8, s. 149–173.
 
24.
Yan, Z. i in. (2018). Finding the weakest links in the weakest link: How well do undergraduate students make cybersecurity judgment? „Computers in Human Behavior”, No. 84, s. 375–382. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chb.....
 
25.
Zawada, K., Skurzyńska, W. (2021). Uzależnienie od Facebooka a satysfakcja ze statusu związku, No. 1 (46), s. 111–122, „Journal of Modern Science”. DOI: 10.13166/JMS/133595.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top