Zagrożenie atakiem złośliwym oprogramowaniem ransomware w Europie
 
Więcej
Ukryj
1
Warsaw School of Economics
 
 
Data nadesłania: 10-07-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 01-10-2023
 
 
Data akceptacji: 01-10-2023
 
 
Data publikacji: 31-10-2023
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Poniatowska-Jaksch   

Warsaw School of Economics
 
 
JoMS 2023;52(3):379-395
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Negatywną konsekwencją cyfryzacji gospodarki jest rozwój przestępczości cyfrowej, a w tej grupie bardzo dużym zagrożeniem jest atak złośliwym oprogramowania ransomware w modelu RaaS. Celem artykułu jest próba określenia skali i identyfikacja kierunków (sektorów) ataków ransomware w 11 państwach UE w powiązaniu z integracją technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa i poziomem społecznych kompetencji cyfrowych.

Materiał i metody:
Wydzielenie grup państw o wysokim, średnim i niskim poziomie zjawiska ransomware umożliwiło zastosowanie autorskiego syntetycznego wskaźnik skonstruowanego na podstawie taksonomicznej metody wzorca rozwoju (baza danych Sophos, Comparitech, DESI).

Wyniki:
Z badań wynika, że nie występują współzależności pomiędzy syntetycznym wskaźnikiem ransomware a zmiennymi, uznawanymi za kluczowe przejawy postępującej cyfryzacji gospodarki. Najbardziej narażone sektory na atak to: biznes, administracja rządowa i sektor zdrowia.

Wnioski:
W Europie o przeprowadzeniu ataku ransomware decyduje możliwość uzyskania wysokiego okupu, co czyni celem ataku organizacje o dużej skłonności do jego uiszczenia w obawie o utratę reputacji. Na wybór organizacji – potencjalnej ofiary ataku, nie ma wpływu jej poziom IT ani kompetencje cyfrowe pracowników. Przyjęty przez cyberprzestępców model platformy, charakterystyczny dla globalnych firm technologicznych, gdzie podstawą sukcesu są zaawansowane technologie i ponadprzeciętne kompetencje cyfrowe pracowników jawi się dużym wyzwaniem dla cyberbezpieczeństwa w XXI w.

 
REFERENCJE (29)
1.
Ahlgren, M. (2023). 50+ Cybersecurity Statistics, Facts & Trends for 2023. Dostęp 22.05.2023 z: https://www.websiterating.com/....
 
2.
Clancy, M. (2021). Introducing the Ransomware Economy. Pobrano 11.05.2023 z: https://www.backblaze.com/blog....
 
3.
ENISA (2022). Threat landscape for ransomware attacks. Pobrano 10.05.2023 z: https://www.enisa.europa.eu/pu....
 
4.
eSentir (2023). Stop It Before It Spreads. Pobrano 11.05.2023 z: https://www.esentire.com/how-w....
 
5.
European Commision (2022). Digital Economy and Society Index (DESI) 2022. Dostęp 24.04.2023 z: https://digital-strategy.ec.eu....
 
6.
European Commission (2020). The EU's Cybersecurity Strategy for the Digital Decade. Brussels.
 
7.
Evans P. C., Gawer A. (2016). The Rise of the Platform Enterprise: A Global Survey. The Emerging Platform Economy Series.
 
8.
Feilner, M. (2021). “Ransomware as a Service” as a Business Model: Why the Business of Extortion Flourishes. Pobrano 13.04.2023 z: https://www.greenbone.net/en/b....
 
9.
Gawer, A. (2014). Bridging Differing Perspectives on Technological Platforms: Toward an Integrative Framework, 43(7), 1239–1249. Research Policy.
 
10.
Gawer, A., Cusumano, M.A. (2014). Platforms and Innovation. w: Dodgson, D.M. Gann, N. Phillips (ed.), The Oxford Handbook of Innovation Management, 649 -656. Oxford University Press,.
 
11.
Hernandez-Castro,J., Cartwright, E., Stepanova, A. (2017), Economic Analysis of Ransomware, 1-14. Political Economy: Government Expenditures & Related Policies eJournal. Pobrano 18.04.2023 z: https://papers.ssrn.com/sol3/p....
 
12.
Jereth. (2021). Forget the dark web: ransomware gangs weaponize social media to pressure victims. Pobrano 18.05.2023 z: https://www.emsisoft.com/en/bl....
 
13.
Kenney, M., Rouvinen, P., Seppälä, T., Zysman, J. (2019). Platforms and industrial change, 26(8), 871–879. Industry And Innovation.
 
14.
Kenney, M., Zysman, J. (2016). The rise of the platform economy. 32(3), 61-69. Issues in Science and Technology.
 
15.
Kusiak-Winter, R. (2021). Kierunki i etapy rozwoju e-administracji publicznej. w: R. Kusiak-Winter, J. Korczak (red.), Ewolucja elektronicznej administracji publicznej, 15-27. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
16.
Lee, G., Kwak, Y.H. (2012). An Open Government Maturity Model for Social Media-Based Public Engagement, 29(4), 492-503. Government Information Quarterly.
 
17.
Lewis, J. (2018). Economic Impact of Cybercrime - No Slowing Down. Dostęp10.05.2023 z: https://csis-website-prod.s3.a....
 
18.
Moody, R. (2023). Map of worldwide ransomware attacks. Dostęp 23.05.2023 z: https://www.comparitech.com/bl....
 
19.
Pakulska, T. (2017). Otoczenie przedsiębiorstw w sharing economy. w: M. Poniatowska-Jaksch, R. Sobiecki (red.), Gospodarka współdzielenia, 39-54. OW SGH.
 
20.
Pakulska, T., Poniatowska-Jaksch, M. (2021). Platformizacja korporacji transnarodowych. OW SGH.
 
21.
Parker, G. G., Van Alstyne, M. W., Choudary S. P. (2016). Platform Revolution: How Networked How Networked Markets Are Transforming the Economy - and How to Make Them Work for You. W.W. Norton & Company Inc.
 
22.
Petrucco, C. (2010). Wikipedia as Training Resource for Developing Digital Competences.,1(3), 29-35. International Journal of Digital Literacy and Digital Competence.
 
23.
Seufert,S., Scheffler, N. (2016). Developing Digital Competences of Vocational Teachers, 7(1), 50-65. International Journal of Digital Literacy and Digital Competence.
 
24.
Sophos (2022). The State of Ransomware 2022. Poprano 18.04.2023 z: https://www.sophos.com/en-us/w....
 
25.
Stec, M. (2013). Wielowymiarowa analiza porównawcza zrównoważonego rozwoju krajów Unii Europejskiej, 58(3), 64-81. Przegląd Statystyczny.
 
26.
Svistunov, V. M., Grishaeva, S. A., Konovalova, V. G. (2020). Labour Market in Digital Economy: New Opportunities, Requirements and Threats. w: V. V. Mantulenko (red.), Problems of Enterprise Development: Theory and Practice 82, 513-521. European Proceedings of Social and Behavioural Sciences. European Publisher.
 
27.
Toulas, B. (2022). Ransomware extortion doesn't stop after paying the ransom. Pobrano 8.05.2023 z: https://www.bleepingcomputer.c....
 
28.
Treglia, E., Tomassoni, R. (2019). The Development of Digital Competences and Emotional Skills Through the Use of Audio-Visual Technologies, 10(1), 55- 60. International Journal of Digital Literacy and Digital Competence.
 
29.
v.d. Merwe, A., Look, M., Dabrowski, M. (2005). Characteristics and responsibilities involved in a Phishing attack. w: WISICT ’05: proceedings of the 4th international symposium on information and communication technologies, 249–254. Trinity College Dublin.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top