PL EN
Praktyki organizacyjne kształtujące przekonania pracowników na temat cyfryzacji
 
Więcej
Ukryj
1
Lublin University of Technology, Faculty of Management
 
 
Data nadesłania: 02-12-2023
 
 
Data akceptacji: 06-12-2023
 
 
Data publikacji: 18-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Leszek Panasiewicz   

Lublin University of Technology, Faculty of Management
 
 
JoMS 2023;54(Numer specjalny 5):579-595
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Cel omówionych w artykule badań stanowiła identyfikacja praktyk organizacyjnych zdolnych do kształtowania w umysłach pracowników przekonań o zasadności podejmowania działań na rzecz cyfryzacji zatrudniających ich organizacji.

Materiał i metody:
Podzielanie takich poglądów przez pracowników zwiększa szanse na ich zaangażowanie w tego typu aktywności. Badania przeprowadzono na zbiorze n = 763 odpowiedzi kwestionariuszowych. Praktyki organizacyjne wpływające na przekonania w zakresie cyfryzacji ustalono metodą regresji liniowej, wydobywając je ze zbioru badanych kwestionariuszem 39 zmiennych charakteryzujących sytuację organizacyjną.

Wyniki:
Badania wskazały listę praktyk posiadających statystycznie istotną zdolność oddziaływania na poglądy i przekonania pracowników na temat cyfryzacji. Zbiory takich praktyk określono oddzielnie dla organizacji wdrażających cyfryzację skutecznie oraz nieskutecznie.

Wnioski:
Na podstawie uzyskanych wyników sformułowano również ogólne zasady tworzenia sytuacji pracy zdolnej wzmacniać te poglądy i przekonania pracowników, które motywują ich do podejmowania zachowań wartościowych i pożądanych z perspektywy organizacji.

 
REFERENCJE (21)
1.
Bandura, A. (1988). Organisational Applications of Social Cognitive Theory, 13(2), 275-302. Australian Journal of Management, DOI: 10.1177/031289628801300210.
 
2.
Batko, R., Ćwikła, M., Szopa, A., Zawadzki, M. (2018). Organizations in Era of Digital Culture. w: S. Trzcielinski (red.), Advances in Ergonomics of Manufacturing: Managing the Enterprise of the Future. Proceedings of the AHFE 2017 International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing, 63-73, 17–21. July 2017, Los Angeles, Springer.
 
3.
Biecek, P. (2013). Analiza danych z programem R. Modele liniowe z efektami stałymi, losowymi i mieszanymi, WN PWN.
 
4.
Brinzer, B., Banerjee, A. (2018). Measuring the Human Aspect: The Key for Managing the Complexity in Production. w: S. Trzcielinski (red.), Advances in Ergonomics of Manufacturing: Managing the Enterprise of the Future. Proceedings of the AHFE 2017 International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing, 14-24, 17–21. July 2017 Los Angeles, Springer.
 
5.
Bughin, J., Holley, A., Mellbye, A. (2015). Cracking the digital code: McKinsey global survey results, McKinsey & Company. Dostęp 12.10.2023 z http://www.mckinsey.com/busine....
 
6.
Cardenas, X.C., Esteves, J.M. (2021). Sensemaking of Digital Transformation in Organizations – A Case Study, 8, 1-6. ISLA 2021 Proceedings. Dostęp 12.05.2023 z https://aisel.aisnet.org/isla2....
 
7.
Douglas, N., Wykowski, T. (2011). From Belief to Knowledge, CRC Press, Taylor & Francis Group.
 
8.
Entschew, E.M. (2021). Acceleration through Digital Communication: Theorizing on a Perceived Lack of Time, 6(2), 273–287. Humanistic Management Journal, https://doi.org/10.1007/s41463....
 
9.
Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., Anderson, R.E. (2019). Multivariate Data Analysis, Cengage Learning EMEA.
 
10.
Kyriakopoulos, P., Herbert, K., Piperopoulos, P. (2024). I am passionate therefore I am: The interplay between entrepreneurial passion, gender, culture and intentions, 172, 1-13. Journal of Business Research, DOI: 10.1016/j.jbusres.2023.114409.
 
11.
Mieszajkina, E., Myśliwiecka, A. (2022). Digital Activity of Polish Small Enterprises, 166, 565-579. Scientific Papers of Silesian University of Technology, Organization and Management Series, DOI: 10.29119/1641-3466.2022.166.36.
 
12.
Oswald, G., Kleinemeier, M. (2017). Shaping the Digital Enterprise, Springer International Publishing, https://doi.org/10.1007/978-3-....
 
13.
Pradana, M., Silvianita, A., Syarifuddin, S., Renaldi, R. (2022). The Implication of Digital Organisational Culture on Firm Performance, 13, 1–7. Frontiers in Psychology, DOI: 10.3389/fpsyg.2022.840699.
 
14.
Pradana, M., Wahyuddin, S. (2020). The Importance of Absorptive Capacity Towards Innovation in Small-Medium Enterprises: Is Human Capital a Moderating Factor?, 19(2), 180-189. Journal Sosioteknologi.
 
15.
Przegalińska, A., Jemielniak, D. (2023), AI w strategii. Rewolucja sztucznej inteligencji w zarządzaniu, MT Biznes, Warszawa.
 
16.
Schildt, H. (2022). The Institutional Logic of Digitalization, 83, 235–251. Research in the Sociology of Organizations, DOI: 10.1108/S0733 558X20220000083010.
 
17.
Sun, J., Shen, H., Ibn-ul-Hassan, S., Riaz, A., Domil. A.E. (2022). The association between digitalization and mental health: The mediating role of wellbeing at work, 13:934357, 1-12. Frontiers in Psychiatry, DOI: 10.3389/fpsyt.2022.934357.
 
18.
Trenerry, B., Chng, S., Wang, Y., Suhaila, Z.S., Lim, S.S., Lu, H.Y., Oh, P.H. (2021). Preparing Workplaces for Digital Transformation: An Integrative Review and Framework of Multi-Level Factors, 12:620766, 1-24. Frontiers in Psychology, DOI: 10.3389/fpsyg.2021.620766.
 
19.
Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda, 28(2), 118–144. The Journal of Strategic Information Systems, DOI: 10.1016/j.jsis.2019.01.003.
 
20.
Yamashita, T., Yamashita, K., Kamimura, R. (2007). A Stepwise AIC Method for Variable Selection in Linear Regression, 13(36), 2395-2403. Communications in Statistics – Theory and Methods, DOI:10.1080/03610920701215639.
 
21.
Zysman, J., Kenney, M. (2018). The next phase in the digital revolution, 61(2), 54–63. Communications of the ACM, https://doi.org/10.1145/317355....
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top