Formy pracy w czasach pandemii
 
Więcej
Ukryj
1
WSGE
 
 
Data nadesłania: 21-02-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 22-03-2022
 
 
Data akceptacji: 13-04-2022
 
 
Data publikacji: 31-07-2022
 
 
Autor do korespondencji
 
 
JoMS 2022;48(1):13-27
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przed 2020 rokiem praca na odległość była stosowana sporadycznie. Tylko niektóre firmy zezwalały na wykonywanie obowiązków służbowych poza zakładem pracy. Pracodawcy nie stosowali pracy zdalnej na tak dużą skalę, jak to ma miejsce obecnie. Na pewno można też postawić tezę, że praca zdalna już na stałe weszła do stosunków pracy. Trzeba też zauważyć, że jej rozwój był możliwy dzięki postępowi technologicznemu i cyfryzacji komunikacji. Pracownik jest cały czas ‘on-line’ pracując z domu; komunikuje się szybko i efektywnie. Nie musi fizycznie przebywać w biurze i mieć bezpośredniego, bliskiego kontaktu ze współpracownikami, aby należycie realizować swoje obowiązki służbowe. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie nowej sytuacji w zakładzie pracy powstałej w wyniku wybuchu pandemii i wprowadzonej pracy zdalnej. Przeprowadzono analizę literatury przedmiotu ukazując wpływ kontaktów pracodawca-pracownik na kulturę organizacyjną w okresie pandemii. Pozycji dotyczącej tej tematyki jest niewiele, skąd również odnoszenie się do publikacji w internecie.
 
REFERENCJE (23)
1.
Antczak, B., Antczak, A. (2018), Nowoczesne metody komunikacji w marketingu i public relations. Józefów: WSGE. ISBN 978-83-62753-91-8.
 
2.
Baron-Wiaterek, M. (2008). Organizacja zatrudnienia tymczasowego i telepracy – warunki i cechy charakterystyczne. Gliwice: Politechnika Śląska. ISSN 1899-6116.
 
3.
BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, nr projektu UD210 (dostęp: 3.02.2022).
 
4.
Brzozowski, M. (2010). Organizacja wirtualna. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 978-83-208-1857-4.
 
5.
Chorób, R., Kasprzyk, B., Kraus, A. (2010). Aspekty ekonomiczno-społeczne i technologiczne nowoczesnych form pracy. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski. ISSN 1640-6818-1896-382X.
 
6.
Gądecki, J., Jewdokimow, M., Żadkowska, M. (2017). Telepraca a życie rodzinne – o sztuce wyznaczania granic, nr 1. Gdańsk: Uniwersytet Gdański. ISSN 0137-7043.
 
7.
Hynes, M. (2014). Telework Isn’t Working: A Policy Review. „The Economic and Social Review”, Vol. 45, No. 4, Winter.
 
8.
Jak kontrolować pracownika na pracy zdalnej?, https://kadry.infor.pl/kadry/i... (dostęp: 2.02.2022).
 
9.
Janiec, M. i in. (2006). Prowadzenie działalności biznesowej z zastosowaniem telepracy – Poradnik. Warszawa: PARP. ISSN 2084-5189.
 
10.
Jarczewska-Gerc, E., Filiciak, M., Brach, B. (2021). Modele pracy w nowej (nie)normalności, Raport z badań. Warszawa: Uniwersytet SWPS.
 
11.
Kokocińska, K., Greser, J. (2021). Jakość w opiece zdrowotnej. Zastosowanie nowoczesnych technologii w czasie pandemii. Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 978-83-8223-880-8.
 
12.
Koronawirus i praca zdalna – jak przetrwać okres w dobie pandemii? Kompendium z dnia 25.06.2020, https://poradnikprzedsiebiorcy... (dostęp: 7.02.2022).
 
13.
Pietrusiak, J. (2020). Praca zdalna, telepraca i home-office – wyzwania w dobie epidemii, nr 8, Bakertilly Woroszylska Legal. ISSN 9772-0806-741-29.
 
14.
Sitek, M., Pielak, W. (2020). Critical assessment of the obligation to respect human rights in connection with a global epidemic, w: E. Burda, C. Lázaro Guillamon (red.), State and Society Facing Pandemic, Bratislava, s. 491-505.
 
15.
Smoder, A. (2021). Praca zdalna w warunkach pandemii – wybrane zagadnienia. „Polityka Społeczna”, nr 5–6. Kraków: Wydawnictwo UEK. ISSN 0137-4729.
 
16.
Sobczyk, A. (2009). Telepraca w prawie polskim. Warszawa: Wolters Kluwer Business. ISBN 978-83-7601-662-7.
 
17.
Spytek-Bandurska, G. (2015). Telepraca jako nietypowa forma zatrudnienia w Polsce. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. ISBN 978-83-7545-632-5.
 
18.
Such-Pyrgiel, M. (2019). Człowiek w dobie cyfrowej transformacji. Studium socjologiczne. Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 
19.
Szejniuk, A. (2016). Istota i znaczenie komunikacji w procesie zarządzania. „Journal of Modern Science”, nr 2(29). Józefów: WSGE. ISSN 1734-2031.
 
20.
Szluz, B. (2013). Telepraca – nowoczesna, elastyczna forma zatrudnienia i organizacji pracy – szansa czy zagrożenie?. „Modern Management Review”, Vol. XVIII, nr 20(4). ISSN 2300-6366.
 
21.
Umowa ramowa o telepracy (2002). https://www.worker-participati... (dostęp: 4.02.2022).
 
22.
Woźniak, J. (2021). Współczesne monitorowanie pracy. Warszawa: Wolters Kluwer business. ISBN 978-8223-346-9.
 
23.
Wróbel, P., Stefaniak, T. (2021). Wdrażanie pracy zdalnej w organizacjach. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. ISBN 978-83-8206-293-9.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top