Forms of work in times of a pandemic
 
More details
Hide details
1
WSGE
 
 
Submission date: 2022-02-21
 
 
Final revision date: 2022-03-22
 
 
Acceptance date: 2022-04-13
 
 
Publication date: 2022-07-31
 
 
Corresponding author
 
 
JoMS 2022;48(1):13-27
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Before 2020, distance work was used sporadically. Only some companies allowed the performance of official duties outside the workplace. Employers did not use telework on such a large scale as it is today. It is also possible to put forward a hypothesis that remote work has already entered employment relations for good. It should also be noted that its development was enabled by technological progress and the digitization of communication. The employee is on-line all the time, working from home; communicates quickly and efficiently. He/she does not have to be physically in the office and have direct and close contact with colleagues in order to properly perform his/her duties. The aim of this article is to present the new situation in the workplace resulting from the outbreak of the pandemic and the introduction of distance work. An analysis of the literature on the subject was carried out, showing the impact of employer-employee relations on the organizational culture during the pandemic. There is few research on this subject, thus, there is also a reference to publications on the Internet
 
REFERENCES (23)
1.
Antczak, B., Antczak, A. (2018), Nowoczesne metody komunikacji w marketingu i public relations. Józefów: WSGE. ISBN 978-83-62753-91-8.
 
2.
Baron-Wiaterek, M. (2008). Organizacja zatrudnienia tymczasowego i telepracy – warunki i cechy charakterystyczne. Gliwice: Politechnika Śląska. ISSN 1899-6116.
 
3.
BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, nr projektu UD210 (dostęp: 3.02.2022).
 
4.
Brzozowski, M. (2010). Organizacja wirtualna. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 978-83-208-1857-4.
 
5.
Chorób, R., Kasprzyk, B., Kraus, A. (2010). Aspekty ekonomiczno-społeczne i technologiczne nowoczesnych form pracy. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski. ISSN 1640-6818-1896-382X.
 
6.
Gądecki, J., Jewdokimow, M., Żadkowska, M. (2017). Telepraca a życie rodzinne – o sztuce wyznaczania granic, nr 1. Gdańsk: Uniwersytet Gdański. ISSN 0137-7043.
 
7.
Hynes, M. (2014). Telework Isn’t Working: A Policy Review. „The Economic and Social Review”, Vol. 45, No. 4, Winter.
 
8.
Jak kontrolować pracownika na pracy zdalnej?, https://kadry.infor.pl/kadry/i... (dostęp: 2.02.2022).
 
9.
Janiec, M. i in. (2006). Prowadzenie działalności biznesowej z zastosowaniem telepracy – Poradnik. Warszawa: PARP. ISSN 2084-5189.
 
10.
Jarczewska-Gerc, E., Filiciak, M., Brach, B. (2021). Modele pracy w nowej (nie)normalności, Raport z badań. Warszawa: Uniwersytet SWPS.
 
11.
Kokocińska, K., Greser, J. (2021). Jakość w opiece zdrowotnej. Zastosowanie nowoczesnych technologii w czasie pandemii. Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 978-83-8223-880-8.
 
12.
Koronawirus i praca zdalna – jak przetrwać okres w dobie pandemii? Kompendium z dnia 25.06.2020, https://poradnikprzedsiebiorcy... (dostęp: 7.02.2022).
 
13.
Pietrusiak, J. (2020). Praca zdalna, telepraca i home-office – wyzwania w dobie epidemii, nr 8, Bakertilly Woroszylska Legal. ISSN 9772-0806-741-29.
 
14.
Sitek, M., Pielak, W. (2020). Critical assessment of the obligation to respect human rights in connection with a global epidemic, w: E. Burda, C. Lázaro Guillamon (red.), State and Society Facing Pandemic, Bratislava, s. 491-505.
 
15.
Smoder, A. (2021). Praca zdalna w warunkach pandemii – wybrane zagadnienia. „Polityka Społeczna”, nr 5–6. Kraków: Wydawnictwo UEK. ISSN 0137-4729.
 
16.
Sobczyk, A. (2009). Telepraca w prawie polskim. Warszawa: Wolters Kluwer Business. ISBN 978-83-7601-662-7.
 
17.
Spytek-Bandurska, G. (2015). Telepraca jako nietypowa forma zatrudnienia w Polsce. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. ISBN 978-83-7545-632-5.
 
18.
Such-Pyrgiel, M. (2019). Człowiek w dobie cyfrowej transformacji. Studium socjologiczne. Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 
19.
Szejniuk, A. (2016). Istota i znaczenie komunikacji w procesie zarządzania. „Journal of Modern Science”, nr 2(29). Józefów: WSGE. ISSN 1734-2031.
 
20.
Szluz, B. (2013). Telepraca – nowoczesna, elastyczna forma zatrudnienia i organizacji pracy – szansa czy zagrożenie?. „Modern Management Review”, Vol. XVIII, nr 20(4). ISSN 2300-6366.
 
21.
Umowa ramowa o telepracy (2002). https://www.worker-participati... (dostęp: 4.02.2022).
 
22.
Woźniak, J. (2021). Współczesne monitorowanie pracy. Warszawa: Wolters Kluwer business. ISBN 978-8223-346-9.
 
23.
Wróbel, P., Stefaniak, T. (2021). Wdrażanie pracy zdalnej w organizacjach. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. ISBN 978-83-8206-293-9.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top