Green personnel strategy as an employer branding tool
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 
 
Submission date: 2023-08-27
 
 
Final revision date: 2024-02-05
 
 
Acceptance date: 2024-03-11
 
 
Publication date: 2024-03-28
 
 
Corresponding author
Edyta Bombiak   

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 
 
JoMS 2024;55(1):452-470
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The aim of the research was to assess the importance of activities implemented as part of the green personnel strategy for building the employer's image on the labor market.

Material and methods:
The research was conducted using the diagnostic survey method with the use of a questionnaire and covered 154 respondents who were students of Siedlce University.

Results:
The research confirmed that the “green” image of the organization is important in the process of acquiring human capital for the organization. Research has shown that it is important for young job candidates to shape pro-environmental behavior in the workplace, organize training to improve "green" competences and reward employees for their participation in the implementation of ecological projects.

Conclusions:
In the course of the research, it was established that the green image of the organization is important in the process of attracting representatives of the Z generation. At the same time, practices related to the green personnel policy are still relatively rarely used in practice. However, green recruitment was not implemented in any of the surveyed entities. The obtained results allow to formulate the conclusion that Polish managers do not fully use the potential of the green personnel strategy in the process of building the image of the organization on the labor market. This may be due to the lack of awareness of the importance of such a strategy among managers or financial factors. The obtained results may be useful for the management staff in the process of designing activities aimed at improving the effectiveness of managing the employer's image on the labor market. This article also contributes to the promotion of a green personnel strategy in Polish organizations, which, as research shows, is implemented to a limited extent.

 
REFERENCES (32)
1.
Ahmad, S. (2015). Green Human Resource Management: Policies and Practices. Cogent Business & Management 2, DOI: http://dx.doi.org/10.1080/2331....
 
2.
Ambler, T., S. Barrow, S. (1996). The employer brand. Journal of Brand Management, 4(3), 185-206.
 
3.
Backhaus, K., Tikoo, S. (2004). Conceptualizing and researching employer branding. Career Development International, 9 (5), 501-517. https://doi.org/10.1108/136204....
 
4.
Barrow, S., Mosley, R. (2006). The employer brand: bringing the best of brand management to people at work. John Wiley and Sons: Chichester.
 
5.
Bombiak, E. (2019). Green Human Resource Management – the Latest Trend or Strategic Necessity? Entrepreneurship and Sustainability Issues, 6(4), 1647–1662. https://doi.org/10.9770/jesi.2...).
 
6.
Chen, Y.S. (2008). The positive effect of green intellectual capital on competitive advantages of firms. Journal of Business Ethics, 77(3), 271-286.
 
7.
Edwards, M. (2010). An integrative review of employer branding and OB theory. Personnel Review, 39(1), 5-23. https://doi.org/10.1108/004834....
 
8.
Figurska, I, Matuska, E. (2013). Employer branding as a human resources management strategy. Human Resources Management & Ergonomics, VII(2), 35-51.
 
9.
Gołaszewska‑Kaczan, U. (2009). Czas na EB*: Employer Branding and Corporate Social. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku: Białystok.
 
10.
Hajec, M. (2023). Z-ety i Y-greki. Dwa nowe pokolenia na rynku pracy, 29.06.2023, https://rynekpracy.pl/artykuly... ( dostep 23.08.2023).
 
11.
Jabbour C.J.C. (2011), How Green Are HRM Practices, Organizational Culture, Learning and Teamwork? A Brazilian Study. Industrial and Commercial Training, 43(2), 98–105, https://doi.org/10.1108/001978...,.
 
12.
Jędrzejczyk, A. (2013). Marka pracodawcy a marka zatrudnienia – dyskusja pojęć. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 30(40), 131-140.
 
13.
Kantowicz-Gdańska, M. (2009). Employer branding – kwestie definicji i modelu. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 6, 55-66.
 
14.
Kucherov, D., Zavyalova, E. (2012). HRD practices and talent management in the companies with the employer brand. European Journal of Training and Development, 36(1), 86-104.
 
15.
Lendzion, J. (2023). Wykorzystanie mediów społecznościowych w procesie budowania marki pracodawcy. Journal of Management Challenges, 1(2), 17-39.
 
16.
Lipka, A. (2002). Ryzyko personalne. Poltext: Warszawa.
 
17.
M. Kozłowski, M. (2012). Employer branding budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku. Wolters Kluwer business: Warszawa.
 
18.
Mampra, M. (2013). Green HRM: Does it help to build a competitive service sector? A study. Proceedings of tenth AIMS International Conference on Management, January 6–9, 1273–1281.
 
19.
Matejun, M., Matusiak, B.E., Różańska-Bińczyk, I. (2020). Praktyki green HR a wyniki środowiskowe współczesnych przedsiębiorstw. W: Zarządzanie kapitałem ludzkim – wyzwania, Cewińska, J., Krejner-Nowecka, A., Winch, S. (red.), s. 61-76. Oficyna Wydawnicza SGH: Warszawa.
 
20.
Ober, J. (2016). Emplpyer branding – strategia sukcesu organizacji w nowoczesnej gospodarce. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 95, 345-356.
 
21.
Pabian, A. (2015). Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi – zarys problematyki. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 17, 7-16.
 
22.
Patil, J, Sarode, A. P. (2018). Green Human Resource Management: Role of HR Managers To Achieve Sustainability. International Journal of Creative Research Thoughts, 6(1), 527-531.
 
23.
Piwowar-Sulej, K. (2021). The Practice of Green HRM in Poland – with the Focus on Elements of the HR Function. Annales Universitatis Mariae CurieSkłodowska, Sectio H Oeconomia, 55(2), 75-84.
 
24.
Płosarek, U. (2016). O co chodzi z EVP?, https://uplosarek.wordpress.co..., ( dostęp: 17.08.2023).
 
25.
Renwick, D.W.S., Redman, T., Maguire, S. (2008). Green HRM: A Review, Process Model, and Research Agenda. University of Sheffield Working Paper, 1, 1-46. Available online: https://www.sheffield.ac.uk/po... (Dostęp 25.08.2023).
 
26.
Różańska-Bińczyk, I. (2022). Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Z (C) wobec firm co do prowadzenia przez nie działalności proekologicznej – wyniki badań własnych. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 145(2), 47-64.
 
27.
Sheopuri, A., Sheopuri, A. (2015). Green HR practices in the changing workplace. Business Dimensions, 2(1), 13-26.
 
28.
Stachowska, S., Zielińska A. (2013). Budowanie zewnętrznego wizerunku pracodawcy z wyboru na przykładzie banku Citi Handlowy. Zarządzanie i Finanse, 11/1/1, 593-605.
 
29.
Tyrańska, M. (2009). Strategie personalne we współczesnych przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2(13), 354-359.
 
30.
Urbaniak, B. (2017). Kolorowe zarządzanie zasobami ludzkimi – o czym mówimy? Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 6(119), 9-20.
 
31.
Wiktorowicz, J., Warwas, I., Kuba, M., Staszewska, E., Woszczyk, P., Stankiewicz, A., Kliombka-Jarzyna, J. (2016). Pokolenia – co się zmienia? Kompendium zarządzania multigeneracyjnego. Wolters Kluwer: Warszawa.
 
32.
Wojtaszczyk, K. (2012). Employer branding, czyli zarządzanie marką pracodawcy. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego: Łódź.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top