The effect of the training of staff on the growth of the safety if the organization
 
More details
Hide details
1
AKH Allgemeines Krankenhaus Wien
 
 
Publication date: 2018-07-04
 
 
JoMS 2013;19(4):489-503
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Institutions and organizations recognize that knowledge and intellectual capital are fundamental factors that ensure the success and prosperity, guaranteeing maintainance and improvement of company’s position in a competitive environment. Obviously signals from the outside, market needs should be noticed, to implement strategies, transform and put into practice the potential of the employees of every properly functioning organization.
 
REFERENCES (12)
1.
Armstrong M.(2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer Business.
 
2.
Brilman, J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Warszawa: PWE.
 
3.
Gmółka, Z. (2005), Zarządzanie zasobami, Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szecińskiego.
 
4.
Jashapara, A. (2006), Zarządzanie wiedzą, Warszawa: PWE.
 
5.
Jasiewicz, S., Rogowski, W., Kicińska, M. (2006), Kapitał intelektualny, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 
6.
Zawisza, J. (2011) Kształtowanie procesów personalnych. Journal of Modern Science. 4/11/2011.
 
7.
Klimek, J. (2008), Doskonalenie efektywności małych i średnich przedsiębiorstw. Toruń: Adam Marszałek.
 
8.
Kowalczyk, A., Nogalski, B. (2007), Zarządzanie wiedzą. Koncepcje i narzędzie, Warszawa: Difin.
 
9.
McKenn, E., Beech, N.(1997), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Wydawnictwo Gebether & Ska.
 
10.
Pocztowski, A. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: OW, Probst, G., Raub, S.
 
11.
Rombardt, K. (2004), Zarządzanie wiedzą w organizacji, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 
12.
Suchodolski, A. (2002), Jak stworzyć plan ścieżki kariery zawodowej. Warszawa: PWN.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top