Book review: Krzysztof Dziurzyński, Political attitudes of youth and civic education. WSGE Publishing House. Józefów 2012, s. 183
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Publication date: 2018-07-04
 
 
JoMS 2013;19(4):507-515
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top