Organization management through motivating employees
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 
 
Publication date: 2020-02-06
 
 
JoMS 2019;43(4):133-156
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
In the era of strong market competition, the most important goal of entrepreneurs is the development of the company (organization), strengthening its position on the market and gaining benefits. Meeting this task lies in efficient management stimulating employees to work effectively. Research in this area shows that building an appropriate incentive system is an important element of management. In management, motivation is expressed as the ability to combine the goals of individual employees with the goals of the company. The following article describes issues related to motivating employees and presents the development and importance of the theory of motivation in practical operation.
 
REFERENCES (22)
1.
Bagieńska, A. (2008). Rola systemu wynagrodzeń we współczesnej gospodarce, „Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej” nr 11, http://pbc.biaman.pl/Content /9875/ZN+EiZ+nr+11.pdf (dostęp: 20.05.2019).
 
2.
Barbachowska, B., Dziurzyński, K., Such-Pyrgiel, M., Szejniuk, A. (2014). Bezrobocie a bezpieczeństwo społeczne. Analiza zjawiska na przykładzie powiatu podwarszawskiego, „Journal of Modern Science” nr 21(2), s. 179–209. ISSN 1734-2031.
 
3.
Borkowska, S. (1985). System motywowania w przedsiębiorstwie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301065664.
 
4.
Borkowska, S. (2004). Strategie wynagrodzeń, Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 8389355345.
 
5.
Beck-Krala, E. (2011). Efektywne programy świadczeń pracowniczych. W: B. Urbaniak (red.), Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ISBN 9788375255461.
 
6.
Cieszewska, N. i Wilczek, A. (2010). Motywowanie pracowników a efektywność ich pracy. W: J.P. Lendzion, M. Szczepanik (red.), Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi. Łódź: Wydawnictwo Media Press. ISBN 9788361215271.
 
7.
Griffin, R.W. (1997). Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301120193.
 
8.
Jasiński, Z. (2007). Motywowanie w przedsiębiorstwie. Uwalnianie ludzkiej produktywności Materialne, organizacyjne i psychologiczne motywatory, Warszawa: Wydawnictwo Agencja Wydawnicza Placet. ISBN 8385428291.
 
9.
Kawka, T. (2011). Uwarunkowania efektywności systemów wynagrodzeń nowej gospodarki. W: B. Urbaniak (red.), Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ISBN 9788375255461.
 
10.
Kopaliński, W. (1968). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna.
 
11.
Kopertyńska, M.W. (2008). Motywowanie pracowników – teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Placet. ISBN 9788374881371.
 
12.
Kostera, M., Kownacki, S., Szumski, A. (2007). Zachowania organizacyjne: motywacja, przywództwo, kultura organizacyjna. W: A. Koźmiński (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301151423.
 
13.
Kozłowski, W. (2017). Zarządzanie motywacją pracowników, Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu. ISBN 9788375569186.
 
14.
Lenik P. (2012). Motywatory pozapłacowe, czyli droga do nowej jakości pracowników: przedsiębiorstwa i administracja publiczna. Warszawa: Wydawnictwo Difin. ISBN 9788376415314.
 
15.
Machaczka, J. (2001). Podstawy zarządzania, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 8372520941.
 
16.
Masłyk-Musiał, E. (2011). Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. ISBN 9788372079350.
 
17.
Matejko, A, J.,(1993).Kilka refleksji na temat zarządzania strategicznego. „Organizacja i Kierowanie”, nr 2.
 
18.
Penc, J. (2000). Motywowanie w zarządzaniu, Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 
19.
Schermerhorn, J.R. (2008). Zarządzanie – kluczowe koncepcje, Warszawa: Wydawnictwo PWE. ISBN 9788320817836.
 
20.
Stoner, J.A., Freeman, R.E., Gilbert Jr, D.R. (1997). Kierowanie, Warszawa: Wydawnictwo PWE. ISBN 8320808618.
 
21.
Szejniuk, A. (2017). Rola zasobów ludzkich w strategicznym zarządzaniu organizacją, „Journal of Modern Science” nr 32(1), s. 305–317. ISSN 1734-2031.
 
22.
Waters, D. (2007). Zarządzanie operacyjne: towary i usługi, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301153960.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top