Employer Branding in the context of the new management paradigm
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Submission date: 2019-08-30
 
 
Final revision date: 2020-01-20
 
 
Acceptance date: 2020-02-06
 
 
Publication date: 2020-02-06
 
 
Corresponding author
Kamila Monika Dudek   

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
JoMS 2019;43(4):157-167
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The purpose of this article is to describe the contemporary management paradigm in the context of human resources management. This article shows also the consequences of this process - the need for strategic and long-term building of an attractive workplace (employer branding).

Material and methods:
The preparation of the text is based on literature studies - a review of available polish and english-language publications as well as reports of consulting companies and industry associations.

Results:
The article presents the evolution of the organization and management paradigm and describes the need for a holistic, business view on the strategic human resources management. Only that understanding will facilitate the building of competitive advantage in a market.

Conclusions:
The article shows also that employer branding is an instrument enabling building a brand of a solid workplace, related to the implementation of a psychological contract between an employer and an employee. The analysis of the sources emphasized the role of human capital in creating the competitiveness and potential of companies and confirmed the inevitable need for comprehensive use of tools to build employer image.

 
REFERENCES (23)
1.
Adamska, K., Jurek, P., Różycka-Tran, J. (2015). The Mediational Role of Relational Psychological Contract in Belief in a Zero-Sum Game and Work Input Attitude Dependence, „Polish Psychological Bulletin” nr 46(4), s. 579–586. ISSN 0079-2993.
 
2.
Armstrong, M., Taylor, S., (2016). Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 9788326481628.
 
3.
Backhaus, K., Tikoo, S. (2004). Conceptualizing and researching employer branding, „Career Development International” nr 9(5), s. 501–517. ISSN 1362-0436.
 
4.
Ciesielski, M. (2014). Paradygmaty w naukach o zarządzaniu, „Przegląd Organizacji” nr 9, s. 3–6. ISSN 0137-7221.
 
5.
Drucker, P.F. (2000). Zarządzanie w XXI wieku, Warszawa: Muza SA. ISBN 9788372006059.
 
6.
Eger, L., Mičík, M., Gangur, M., Řehoř, P. (2019). Employer branding: Exploring attractiveness dimensions in a multicultural contex, „Technological and Economic Development of Economy” nr 25(3), s. 520–523. ISSN 2029-4913.
 
7.
Firlej, K., Bargieł, A. (2014). Nowoczesne paradygmaty zarządzania jako element podnoszenia wartości spółek przemysłu spożywczego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” nr 5(929), s. 57–70. ISSN 1898-6447.
 
8.
Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K. (2007). New paradigms of management systems, „Systems Science” t. 33, nr 2, s. 41–50. ISSN 0137-1223.
 
9.
Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K., Sankowska, A., Wańtuchowicz M. (2011). Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości, Warszawa: MT Biznes, s. 95–98. ISBN 9788375610468.
 
10.
Hamel, G., Prahalad, C.K. (1994). Competing for the Future, Boston: Harvard Business School Press. ISBN 9780875847160.
 
11.
Jamali, D. (2005). Changing management paradigms: implications for educational institutions, „Journal of Management Development” t. 24, nr 2, s. 104–115. ISSN 0262-1711.
 
12.
Jemielniak, D. (2008). Praca oparta na wiedzy. Praca w przedsiębiorstwach wiedzy na przykładzie organizacji high-tech, Warszawa: WAiP. ISBN 9788361408185.
 
13.
Kowalczewski, W. (2008). Współczesne paradygmaty nauk o zarządzaniu, Warszawa: Difin, s. 130–145. ISBN 9788372519627.
 
14.
Kraśnicka, T. (2018). Innowacje w zarządzaniu. Nowe ujęcie, Warszawa: C.H. Beck.
 
15.
Martin, G., Beaumont, P., Doig, R., Pate, J. (2005). Branding: A new performance discourse for HR?, „European Management Journal” nr 23(1), s. 76–88. ISSN 0263-2373.
 
16.
Minchington B., Thorne K. (2007). Measuring the Effectiveness of Your Employer Brand, „Human Resources Magazine” nr 10–11, s. 15–16. ISSN 1047-3149.
 
17.
Rokita J., Czakon W., Samborski A. (red.). (2009). Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. ISBN 9788372464828.
 
18.
Rosińska, M. (2007). Kapitał ludzki podstawą budowania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw. W: J. Bogdanienko, M. Kuzel, I. Sobczak (red.), Uwarunkowania budowania konkurencyjności przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 11–20. ISBN 9788374418614.
 
19.
Smoliński, M., Zakrzewska, L. (2018). HR znów na fali wznoszącej, https://www.hbrp.pl/a/hr-znow-... (dostęp: 10.04.2019).
 
20.
Szczepański, K. (2013). Kształtowanie wizerunku (employer branding) jako sposób zwiększenia atrakcyjności pracodawcy w warunkach polskich, „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej Organizacja i Zarządzanie” nr 61, s. 164–165. ISSN 0239-9415.
 
21.
Szejniuk, A. (2017). Rola zasobów ludzkich w strategicznym zarządzaniu organizacją, „Journal of Modern Science” nr 32(1), s. 305–317. ISSN 1734-2031.
 
22.
Tanwar, K., Prasad, A. (2016). Exploring the Relationship between Employer Branding and Employee Retentio, „Global Business Review” vol.17, issue 3_suppl. , s. 187–190. ISSN 0973-0664.
 
23.
Trzcieliński, S. (red.). (2005). Nowoczesne przedsiębiorstwo, Poznań: Politechnika Poznańska.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top