Cyberculture of Everyday life in the Second Decade of The 21St Century
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Publication date: 2020-02-06
 
 
JoMS 2019;43(4):167-180
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The author is trying to define the cyberculture of communications using modern technologies in the second decade of 21st century in a broad sense. The study presents savoir-vivre in the cyberspace and at the same time the ways how not to become a victim. Another topic is a substance of the safe cyberspace which is a current phenomenon in society. Based on the author’s years of experience the rules of the safe Internet have been defined. This study presents the terms of the contemporary cyberculture in greater depth.
 
REFERENCES (6)
1.
Adamczyk M. (2011), Ewolucja strategii i metod działania islamskich ugrupowań terrorystycznych i ich wpływ na bezpieczeństwo Polski, „Bezpieczeństwo Polski” 19/2011.
 
2.
Andrzejewska A., Bednarek J. (2009), Cyberświat: możliwości i zagrożenia, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa. ISBN 9788389501370.
 
3.
Ciesliński P. (2013), Matrix nas uwięzi czy ocali?, Gazeta Wyborcza nr 13/2013. ISSN 0860-908X.
 
4.
Grzelak M., Lidel K. (2012), Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Zagrożenia dla Polski – zarys problemu, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2/2012, s.125-139. ISSN 1896-4923.
 
5.
Kucharska E. (2019), Dzień Bezpiecznego Internetu, „Gazeta Policyjna”, nr /2019. s.14-15.
 
6.
Marcinkowski Cz., Cyberprzestrzeń – nowy wymiar w zwalczaniu terroryzmu w operacjach wojskowych [w:] Zwalczanie terroryzmu w ramach operacji wojskowych, red Bąk T, Kraków-Rzeszów-Zamość 2011, s.52-53. ISBN 9788362259229.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top