Cyberkultura życia codziennego w drugiej dekadzie XXI wieku
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 06-02-2020
 
 
JoMS 2019;43(4):167-180
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Autor przybliża i jednocześnie podejmuje próbę zdefiniowania pojęcia szeroko rozumianej cyberkultury komunikowania z wykorzystaniem nowoczesnej technologii w drugiej dekadzie XXI w. Przywołuje zasady kulturalnego zachowania w cyberprzestrzeni poprzez wskazanie sposobów, jak uniknąć stania się ofiarą w sieci internetowej. Drugim tematem jest istota bezpiecznej cyberprzestrzeni, zjawiska dotyczącego całego społeczeństwa. Cytowane zasady bezpiecznego Internetu zostały zdefiniowane na podstawie wieloletnich doświadczeń. Obszar wiedzy opracowania pogłębia słownik pojęć współczesnej cyberkultury. Cyberculture
 
REFERENCJE (6)
1.
Adamczyk M. (2011), Ewolucja strategii i metod działania islamskich ugrupowań terrorystycznych i ich wpływ na bezpieczeństwo Polski, „Bezpieczeństwo Polski” 19/2011.
 
2.
Andrzejewska A., Bednarek J. (2009), Cyberświat: możliwości i zagrożenia, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa. ISBN 9788389501370.
 
3.
Ciesliński P. (2013), Matrix nas uwięzi czy ocali?, Gazeta Wyborcza nr 13/2013. ISSN 0860-908X.
 
4.
Grzelak M., Lidel K. (2012), Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Zagrożenia dla Polski – zarys problemu, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2/2012, s.125-139. ISSN 1896-4923.
 
5.
Kucharska E. (2019), Dzień Bezpiecznego Internetu, „Gazeta Policyjna”, nr /2019. s.14-15.
 
6.
Marcinkowski Cz., Cyberprzestrzeń – nowy wymiar w zwalczaniu terroryzmu w operacjach wojskowych [w:] Zwalczanie terroryzmu w ramach operacji wojskowych, red Bąk T, Kraków-Rzeszów-Zamość 2011, s.52-53. ISBN 9788362259229.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top