PECULIARITIES OF USING METAPHOR AS METALANGUAGE ELEMENT IN POLITICAL TEXTS
 
Więcej
Ukryj
1
National Pedagogical Dragomanov University
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Iryna Volodymyrivna Volovenko   

National Pedagogical Dragomanov University
Data nadesłania: 11-09-2019
Data ostatniej rewizji: 25-11-2019
Data akceptacji: 06-02-2020
Data publikacji: 06-02-2020
 
JoMS 2019;43(4):181–192
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
_Inne
 
STRESZCZENIE
Objectives:
Purpose is to find out functional meta-lingual constructions ( meta-lingual reflexive ), expressed be metaphor, in political texts, that is one of the main way in a connection the politics with the society and lead to understanding and establishing effective dialogue between political speaker and addressee.

Material and methods:
A systematic analysis of scientific literature on the above-mentioned issues was conducted, To achieve this goal; cases of using a metaphor as a meta-language reflexion in political texts was described; a comparative analysis of the influence of political texts with meta-language elements, expressed by a metaphor, and political texts without meta-material elements on the addressee is carried out.

Results:
It has been found out that the meta-language element, expressed by a metaphor, performs a function in political texts: - influence on the intelligence, sense and will of the addressee; - Adjustment of concepts in order to create a certain thought and structure of human thinking in the process of political activity; - identification of the social, political, value orientations of the addressee, his ideological heterogeneity; - formation of appraisal meanings concerning the speeches of subjects of political discourse, that is, positive or negative thoughts on a particular political situation.

Conclusions:
Metaphorical reflections expressed by a metaphor - are an integral element in contemporary political discourse, because in a context of fierce competition, the subjects of political activity need to express their point of view clearly and clearly, persuade the interlocutor in their own right, attract as many supporters as possible to support their ideas

 
REFERENCJE (20)
1.
Gilev A.A. Osnovnye indicatory kognitivnykh kompetentsii (Main indicators of cognitive competencies). Samara state architectural and civil engineering university. Available at: http://vestnik-pp.samgtu.ru/up.... pdf (accessed 6 October 2017).
 
2.
Jakobson R. Closing Statement: Linguistics and Poetics . Style in Language. – Cambridge, Mass. : MIT Press ; N. Y. – L. : Wiley, 1960. – P. 350 – 377, 356.
 
3.
Sornig K. Lexical Innovation. Amsterdam: John Benjamins B.V., 1981. – 117p.,.
 
4.
Bohyn H.Y. Typolohyia ponymanyia teksta. Uchebnoe posobye – Kalynyn: KHU, 1986. – 87 s.
 
5.
V Antykoruptsiinomu biuro, Heneralnii prokuraturi, MVS v ramkakh moiei stratehii pro zaluchennia inozemnykh fakhivtsiv pryznacheno…Poslannia Prezydenta Ukrainy do Verkhovnoi Rady. Opublikovano 04.06.2015. https://www.president.gov.ua/n....
 
6.
Valkman Yu. R. Kohnytyvnye hrafycheskye metafory: kohda, zachem, pochemu y kak my ykh yspolzuem [Elektronnyi resurs] / Yu.R.Valkman. – Rezhym dostupu. – http://www.humans.ru/ humans/54138.
 
7.
Volovenko I. Metafora v pedahohichnomu dyskursi yak pokaznyk vysokoprofesiinosti pedahoha. Profesiinyi rozvytok pedahoha v svitli yevrointehratsiinykh protsesiv. [Elektronnyi resurs] / – Rezhym dostupu. – https://doi.org/10.192219/978-....
 
8.
Hak V. H. Metafora: unyversalnoe y spetsyfycheskoe .Metafora v yazyke y v tekste. – M., 1988. – S. 11 – 26.
 
9.
Zynchenko V.P. Zhyvye metaforы smysla. Voprosы psykholohyy. 2006. № 5. S. 100–113.
 
10.
Kriukova A.M. Dyalektyka postyzhenyia harmonyy. Tvorcheskoe vzaymodeistvye. – M., 1988, S. 99 – 129.
 
11.
Lakoff D., Dzhonson M. Metafory, kotorymy my zhyvem. – [Эlektronnyi resurs]. – Rezhym dostupa: http://codenlp.ru/books/lakoff....
 
12.
Lebon Hustav . Psykholohyia narodov y mass. Moskva: YD "Sotsyum", 2016, 231 s.
 
13.
Lotman Yu.M. Dvoistvennaia pryroda teksta (sviaznyi tekst kak semantycheskoe y kommunykatyvnoe obrazovanye ). Tekst y kultura: obshchye y chastnыe problemы. – Moskva: Nauka, 1985. – S. 3-20.
 
14.
Odnak zaborona na pryvatyzatsiiu stvoriuie imunitet dlia avtoriv koruptsiinykh skhem …Poslannia Prezydenta Ukrainy do Verkhovnoi Rady. Opublikovano 04.06.2015. https://www.president.gov.ua/n....
 
15.
Otsinky y zavdannia vid Prezydenta. Viche, №11, cherven 2015. http://veche.kiev.ua/journal/4....
 
16.
Petro Poroshenko v interieri kartyn i kartynok. Ukrainska pravda . Opublikovano 11 sichnia, 2005. https://www.pravda.com.ua/arti... 11/3006055/.
 
17.
Pocheptsov H. Teoryia kommunykatsyy [Elektronnyi resurs] / H. Pocheptsov – Rezhym dostupu. – http://yanko.lib.ru/books/betw....
 
18.
Raputo A.H. Prymenenye kontseptualnыkh dyahramm, kontsept kart, kart uma y vyzualnykh metafor dlia vyzualyzatsyy pedahohycheskykh obiektov [Elektronnyi resurs] / A.H. Raputo – Rezhym dostupu. – http://econf.rae.ru/pdf/2010/0....
 
19.
Sheihal E. Y. Semyotyka polytycheskoho dyskursa : [monohrafyia] / E. Y. Sheihal. – Moskva : Hnozys, 2004. – 326 s.
 
20.
Yatseniuk vyznav, shcho vtik z parlamentu i rozpoviv, yak yoho khotily kupyty (2009). TSN. Opublikovano 22.12.2009. https://tsn.ua/ukrayina/yatsen....
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031