Metaforyczne ujmowanie idei pedagogicznych jako dobra praktyka edukacyjna
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Pedagogiczny, Instytut Pedagogiki Zakład Podstaw Pedagogiki Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Data publikacji: 31-12-2016
 
JoMS 2016;31(4):63–92
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł jest głosem w dyskusji skoncentrowanej wokół edukowania przez metaforę. Publikacja ma na celu zapoznanie Czytelnika z określoną propozycją edukacyjną oraz włączenie go w dyskusję nad zaprezentowanym sposobem edukowania. Jest również zaproszeniem do interpretacji własnej przedstawionych w artykule ekspresji studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, w których uzewnętrznili oni swoją wiedzę na temat podstawowych pojęć pedagogicznych, współczesnych koncepcji pedagogicznych czy paradygmatów za pomocą rozmaitych metafor: werbalnych, plastycznych, muzycznych czy kulinarnych. W moim przekonaniu prezentowany sposób edukowania pozwala na włączenie młodych ludzi w pedagogiczną autokreację, a nauczycielom na doświadczanie wraz nimi intelektualnej i estetycznej przygody. Pozostawione w artykule kwestie otwarte, niedokończone, czy też nierozstrzygnięte mają zagadywać, zachęcać do zadawania pytań, w szerszym, filozoficznym sensie.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031