Zarządzane organizacją poprzez motywowanie pracowników
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 
 
Data publikacji: 06-02-2020
 
 
JoMS 2019;43(4):133-156
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W dobie silnej konkurencji rynkowej najważniejszym celem przedsiębiorców jest rozwój przedsiębiorstwa (organizacji), umacnianie jego pozycji na rynku i osiąganie korzyści. Sprostanie temu zadaniu zależy od sprawnego zarządzania pobudzającego pracowników do efektywnej pracy. Badania w tym zakresie wykazują, że ważnym elementem zarządzania jest zbudowanie odpowiedniego systemu motywacyjnego. W zarządzaniu motywacja jest wyrażona jako umiejętność połączenia celów poszczególnych pracowników z celami przedsiębiorstwa. Poniższy artykuł opisuje zagadnienia związane z motywowaniem pracowników i przybliża rozwój oraz znaczenie teorii motywacji w działaniu.
 
REFERENCJE (22)
1.
Bagieńska, A. (2008). Rola systemu wynagrodzeń we współczesnej gospodarce, „Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej” nr 11, http://pbc.biaman.pl/Content /9875/ZN+EiZ+nr+11.pdf (dostęp: 20.05.2019).
 
2.
Barbachowska, B., Dziurzyński, K., Such-Pyrgiel, M., Szejniuk, A. (2014). Bezrobocie a bezpieczeństwo społeczne. Analiza zjawiska na przykładzie powiatu podwarszawskiego, „Journal of Modern Science” nr 21(2), s. 179–209. ISSN 1734-2031.
 
3.
Borkowska, S. (1985). System motywowania w przedsiębiorstwie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301065664.
 
4.
Borkowska, S. (2004). Strategie wynagrodzeń, Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 8389355345.
 
5.
Beck-Krala, E. (2011). Efektywne programy świadczeń pracowniczych. W: B. Urbaniak (red.), Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ISBN 9788375255461.
 
6.
Cieszewska, N. i Wilczek, A. (2010). Motywowanie pracowników a efektywność ich pracy. W: J.P. Lendzion, M. Szczepanik (red.), Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi. Łódź: Wydawnictwo Media Press. ISBN 9788361215271.
 
7.
Griffin, R.W. (1997). Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301120193.
 
8.
Jasiński, Z. (2007). Motywowanie w przedsiębiorstwie. Uwalnianie ludzkiej produktywności Materialne, organizacyjne i psychologiczne motywatory, Warszawa: Wydawnictwo Agencja Wydawnicza Placet. ISBN 8385428291.
 
9.
Kawka, T. (2011). Uwarunkowania efektywności systemów wynagrodzeń nowej gospodarki. W: B. Urbaniak (red.), Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ISBN 9788375255461.
 
10.
Kopaliński, W. (1968). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna.
 
11.
Kopertyńska, M.W. (2008). Motywowanie pracowników – teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Placet. ISBN 9788374881371.
 
12.
Kostera, M., Kownacki, S., Szumski, A. (2007). Zachowania organizacyjne: motywacja, przywództwo, kultura organizacyjna. W: A. Koźmiński (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301151423.
 
13.
Kozłowski, W. (2017). Zarządzanie motywacją pracowników, Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu. ISBN 9788375569186.
 
14.
Lenik P. (2012). Motywatory pozapłacowe, czyli droga do nowej jakości pracowników: przedsiębiorstwa i administracja publiczna. Warszawa: Wydawnictwo Difin. ISBN 9788376415314.
 
15.
Machaczka, J. (2001). Podstawy zarządzania, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 8372520941.
 
16.
Masłyk-Musiał, E. (2011). Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. ISBN 9788372079350.
 
17.
Matejko, A, J.,(1993).Kilka refleksji na temat zarządzania strategicznego. „Organizacja i Kierowanie”, nr 2.
 
18.
Penc, J. (2000). Motywowanie w zarządzaniu, Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 
19.
Schermerhorn, J.R. (2008). Zarządzanie – kluczowe koncepcje, Warszawa: Wydawnictwo PWE. ISBN 9788320817836.
 
20.
Stoner, J.A., Freeman, R.E., Gilbert Jr, D.R. (1997). Kierowanie, Warszawa: Wydawnictwo PWE. ISBN 8320808618.
 
21.
Szejniuk, A. (2017). Rola zasobów ludzkich w strategicznym zarządzaniu organizacją, „Journal of Modern Science” nr 32(1), s. 305–317. ISSN 1734-2031.
 
22.
Waters, D. (2007). Zarządzanie operacyjne: towary i usługi, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301153960.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top