Wpływ systemu szkoleń pracowników na wzrost poziomu bezpieczeństwa organizacji
 
Więcej
Ukryj
1
AKH Allgemeines Krankenhaus Wien
 
 
Data publikacji: 04-07-2018
 
 
JoMS 2013;19(4):489-503
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Instytucje i organizacje doskonale dostrzegają, że wiedza i kapitał intelektualny są bardzo ważnymi czynnikami mogącymi zapewnić sukces i prosperity, dającymi gwarancję utrzymania i poprawy pozycji firmy w konkurencyjnym otoczeniu. Oczywiście należy dobrze odczytywać sygnały płynące z zewnątrz, potrzeby rynku tak, aby w miarę szybko wdrożyć strategie działania, przekuć niejako i wykorzystać w praktyce potencjał tkwiący w pracownikach.
 
REFERENCJE (12)
1.
Armstrong M.(2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer Business.
 
2.
Brilman, J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Warszawa: PWE.
 
3.
Gmółka, Z. (2005), Zarządzanie zasobami, Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szecińskiego.
 
4.
Jashapara, A. (2006), Zarządzanie wiedzą, Warszawa: PWE.
 
5.
Jasiewicz, S., Rogowski, W., Kicińska, M. (2006), Kapitał intelektualny, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 
6.
Zawisza, J. (2011) Kształtowanie procesów personalnych. Journal of Modern Science. 4/11/2011.
 
7.
Klimek, J. (2008), Doskonalenie efektywności małych i średnich przedsiębiorstw. Toruń: Adam Marszałek.
 
8.
Kowalczyk, A., Nogalski, B. (2007), Zarządzanie wiedzą. Koncepcje i narzędzie, Warszawa: Difin.
 
9.
McKenn, E., Beech, N.(1997), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Wydawnictwo Gebether & Ska.
 
10.
Pocztowski, A. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: OW, Probst, G., Raub, S.
 
11.
Rombardt, K. (2004), Zarządzanie wiedzą w organizacji, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 
12.
Suchodolski, A. (2002), Jak stworzyć plan ścieżki kariery zawodowej. Warszawa: PWN.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top