PL EN
Korupcja w polskim sektorze energetycznym
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 04-07-2018
 
 
JoMS 2013;19(4):475-487
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Sektor energetyczny, jako jeden z najistotniejszych elementów niezbędnych do funkcjonowania gospodarki każdego kraju, jest jednocześnie niezwykle narażony na nadużycia o podłożu korupcyjnym. Zarówno w Polsce, jak i na całym świecie obserwujemy występowanie korupcji między innymi w związku z zawieraniem umów na budowę infrastruktury energetycznej, produkcję i dystrybucję produktów paliwowych, gazu i gotowej energii elektrycznej. Podmioty dokonujące przestępstw przyjmowania i wręczania korzyści majątkowych to zarówno osoby fizyczne, chociażby w postaci przekupnych urzędników państwowych, jak i przedsiębiorstwa. Dochody generowane przez sektor energetyczny stanowią znaczne źródło dochodu do budżetu państwa, stąd próba oceny zjawisk korupcji w tym obszarze gospodarki i zwalczania ich przyczyn i skutków. Niniejszy artykuł ma na celu odpowiedź na pytania, czym jest i jaka jest skala zjawiska korupcji w polskim sektorze energetycznym, dla porównania dokonano analizy problemu w wybranym kraju europejskim (Włochy) i Stanach Zjednoczonych, a także jakie są przyczyny występowania tego typu nadużyć.
 
REFERENCJE (6)
1.
Breński W., Współpraca gospodarcza pomiędzy Polską i Rosją po 1990 roku, „Przegląd Wschodnioeuropejski”, nr 4/2013, Olsztyn 2013.
 
2.
Gromadzki K., Konończuk W., Energetyczna gra. Ukraina, Mołdawia i Białoruś, Warszawa 2007.
 
3.
Kaiser G., Corruption in the Energy Sector: Criminal Fines, Civil Judgments,and Lost Arbitrations, “Energy Law Journal”, JAMS 2013/05/01, http://www.jamsadr.com/files/U....
 
4.
Pokruszyński, W. (2013a) Filozoficzne aspekty bezpieczeństwa personalnego, Journal of Modern Science 1/16/2013, ss. 167-175.
 
5.
Pokruszyński, W. (2013b) Współczesne problemy wykluczenia społecznego w Polsce, Journal of Modern Science 2/17/2013, ss. 205-219.
 
6.
Sitek M., Rozwój gospodarczy a globalizacja prawnej polityki środowiska naturalnego jako dobra wspólnego całej ludzkości, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr.11, 2000.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top