PL EN
Karnoprawna ochrona wyborów i referendów w Republice Słowackiej
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Pawła Józefa Szafarika, Wydział Administracji Publicznej
 
 
Data publikacji: 03-07-2018
 
 
JoMS 2013;19(4):249-263
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie mechanizmu ochrony praw obywatela do udziału w życiu publicznym Republiki Słowackiej. Prawo to może być realizowane zarówno w formie bezpośredniej jak i w formie pośredniej. Konstytucyjne prawo do głosowania i udziału w referendum jest gwarantowane nie tylko przez Konstytucje Republiki Słowackiej oraz ustawy wyborcze lecz również przez Kodeks Karny. Autor kładzie nacisk na przestępstwa związane z manipulacjami przy przygotowaniu i przebiegu wyborów i referendów, jak również na przestępstwo korupcji wyborczej, opisując jednocześnie problemy ze stosowaniem opisanych przepisów.
 
REFERENCJE (8)
1.
Palúš, I., Somorová, Ľ.: Štátne právo Slovenskej republiky, 2. wydanie, UPJŠ v Košiciach, 2008, s. 214, ISBN 978-80-7097-703-3.
 
2.
Novotný, F. i inni. : Trestní zákon , trestní řád a souvisejíci předpisy (komentář, Eurounion, s.r.o. Praha, 1998, ISBN 80-85858-61-4.
 
3.
Samaš, O., Stiffel, H., Toman, P.: Trestný zákon. Stručný komentár., Bratysława 2006, ISBN 80-8078-078-1.
 
4.
Burda, Čentéš, Kolesár, Záhora a kol.: Trestný zákon. Všeobecná časť. Komentár-I. diel, Bratysława 2010, ISBN 978-80-7400-324-0.
 
5.
Šamal P., Pury F., Rizman S.,: Trestní zákon. Komentář. 2. wydanie, Praga,C.H. Beck, 1995, ISBN 80-7179-041-9.
 
6.
Ivor, J. i inni.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť. IURA EDITION, Bratysława, 2006, ISBN 80-8078-099-4.
 
7.
Dziennik „Korzár“ z dnia 29.11.2012, s. 5 Wypowiedź byłego sekretarza stanu Maroša Žilinki, dostępna na www. webnoviny.sk/rozhovory/,s.3.
 
8.
Zemko, M.: Politické funkcie a lojality ako zdroj nekriminálnej korupcie v demokracii a diktatúre, dostępne na: www.forumhistoriae.sk/TH-2011texty-2-2011/tis.pdf.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top