PL EN
Aspekty odpowiedzialności prawnej lekarza
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 03-07-2018
 
 
JoMS 2013;19(4):265-285
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Odpowiedzialność prawna lekarza lub innego członka personelu medycznego może być rozpatrywana pod różnymi aspektami. Osoby te mogą ponosić odpowiedzialność w oparciu o kodeks cywilny, kodeks karny, ale też regulacje dotyczące poszczególnych zawodów medycznych, a więc ponosić odpowiedzialność zawodową.
 
REFERENCJE (9)
1.
Banaszczyk, Z. i in. (2003). Odpowiedzialność lekarza - jej rodzaje i podstawy [w:] L. Kubicki (red.), Prawo Medyczne. Wrocław: Urban & Partner.
 
2.
Brzeziński, T. red., (2004). Historia medycyny. Warszawa: Wydawnictwo lekarskie PZWL.
 
3.
Daniluk, P. (2005). Uwagi o odpowiedzialności karnej lekarza w związku z naruszeniem wskazań wiedzy i sztuki lekarskiej (błędem w sztuce lekarskiej).„Przegląd Urologiczny” 33(5).
 
4.
Filar, M. (2000). Lekarskie prawo karne. Kraków: Kantor wydawniczy Zakamycze.
 
5.
Grzywo – Dąbrowski, W. (1958). Odpowiedzialność karna lekarza w związku z wykonywaniem pracy zawodowej. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich .
 
6.
A. Marek, A. (2007). Prawo karne. Warszawa: Wyd. C. H. Beck.
 
7.
Radzicki, J. (1967). Ryzyko zabiegów lekarskich w prawie karnym. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
 
8.
Sitek, M. (2012) Prawne i instytucjonalne ramy polityki karnej UE, Journal of Modern Science 1/12/2012, ss. 187-205.
 
9.
Stefański, R. A. (2008). Prawo karne materialne. Część ogólna, Warszawa:Difin.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top