NAUKI SPOŁECZNE
„Obcy” we współczesnej Szwajcarii. Problematyka imigrancka w referendach federalnych po 2000 roku
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński
 
 
Data nadesłania: 29-05-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 30-06-2021
 
 
Data akceptacji: 01-07-2021
 
 
Data publikacji: 28-07-2021
 
 
Autor do korespondencji
Andrzej Marcin Porębski   

Uniwersytet Jagielloński
 
 
JoMS 2021;46(1):269-286
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Szwajcaria stała się krajem imigracyjnym dopiero pod koniec XIX w. Od tego czasu odsetek obcokrajowców w tym kraju rósł dosyć szybko, by osiągnąć w 2021 r. ponad 25%. Środowiska konserwatywne starają się przeciwdziałać tak znacznej obecności imigrantów w społeczeństwie szwajcarskim, m.in. poprzez referenda powszechne. W okresie 2000-2021 r. odbyło się 16 głosowań w sprawach dotyczących obcokrajowców. Najgłośniejsze z nich to referendum w sprawie zakazu budowania minaretów (2009) i zakazu zakrywania twarzy w miejscach publicznych (2021). Celem pracy jest przeanalizowanie wszystkich głosowań w sprawach obcokrajowców przeprowadzonych w latach 2000-2021.

Materiał i metody:
Materiał do badania został pozyskany z oficjalnej strony internetowej Konfederacji Szwajcarskiej www.admin.ch, która zawiera m.in. pełne archiwum głosowań referendalnych. Zastosowana metoda to jakościowa analiza zawartości.

Wyniki:
Wyniki referendów, poświęconych różnym aspektom napływu i obecności cudzoziemców, raz wyrażają zrozumienie i troskę o położenie tej kategorii społecznej, a za raz prowadzą do pogorszenia ich sytuacji.

Wnioski:
Społeczeństwo szwajcarskie przejawia ambiwalentną postawę wobec imigrantów.

 
REFERENCJE (14)
1.
Abu-Hayyeh, R., Murray, G., Fekete, L. (2014). Swiss referendum: flying the flag for nativism. W: „Race&Class”, Vol. 56(1).
 
2.
Antonsich, M., Jones, P.I. (2010). Mapping the Swiss referendum on the minarets‘ ban, „Political Geography”, Vol. 29, No. 2.
 
3.
Dejung, Ch. (1984). Schweizer Geschichte seit 1945, Frauenfeld: Verlag Huber.
 
4.
Florkowska-Frančić, H. (2013). Ewolucja głosowań federalnych w Szwajcarii w latach 1848–2010. W: B. Wiśniewska-Paź (red.), Współczesna demokracja bezpośrednia. Dialog polsko-szwajcarski, Kraków: Wydawnictwo Aureus.
 
5.
Green, T.H. (2011). The Resistance to Minarets in Europe, „Journal of Church and State”, Vol. 52, No. 4.
 
6.
Jetten, J., Mols, F., Postnes, T. (2015). Relative Deprivation and Relative Wealth Enhances Anti-Immigrant Sentiments: The V-Curve Re-Examined. W: „PLOS ONE”, October 13.
 
7.
Linder, W. (2011). Blaski i cienie demokracji bezpośredniej. W: Demokracja bezpośrednia. Szwajcarska demokracja modelem dla XXI wieku?, Warszawa: Semper.
 
8.
Piguet, E. (2006). Einwanderungsland Schweiz. Fünf Jahrzehnte halb geöffnete Grenzen, Bern–Stuttgart–Wien: Haupt Verlag.
 
9.
Porębski, A. (2009). Spór o budowę minaretów w Szwajcarii – przyczynek do dialogu muzułmańsko-chrześcijańskiego. W: T. Paleczny, M. Banaś (red.), Dialog na pograniczach kultur i cywilizacji, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
10.
Porębski, A. (2010). Wielokulturowość Szwajcarii na rozdrożu, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
11.
Porębski, A. (2012). Zróżnicowanie religijne Szwajcarii. Problem muzułmanów. W: M. Bieńkowska, A. Sadowski (red.), Polityka wielokulturowości a migracje, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 
12.
Stadler, H. (2021). Landsgemeinde. W: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), https://hls-dhs-dss.ch/de/arti....
 
13.
Strijbis, O., Polavieja, J. (2018). Immigrants against immigration: Competition, identity and immigrants vote on free movement in Switzerland. W: „Electoral Studies”, No. 56.
 
14.
Vatter, A. (2011). Demokracja bezpośrednia w Szwajcarii: historia, debaty i skutki. W: Demokracja bezpośrednia. Szwajcarska demokracja modelem dla XXI wieku?, Warszawa: Semper.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top