Kryzys uchodźczy a kryzys instytucjonalny Unii Europejskiej
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 31-03-2016
 
 
JoMS 2016;28(1):457-471
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Migracja jest nieodłącznym elementem historii człowieka. Powodowana była różnymi czynnikami, jak np. zdobycie nowych terenów. Współczesna imigracja do Unii Europejskiej od kilku lat wyraźnie wzrasta. Rodzi to pytanie o pojemność Unii, czyli zdolność do przyjęcia tak dużej liczby imigrantów. Obecna polityka migracyjna Unii sięga lat 90. i ciągle jest dostosowywana do bieżących potrzeb. Imigracja jest spostrzegana też z perspektywy europejskich problemów demograficznych. Stanowisko państw członkowskich w sprawie przyjmowania migrantów jest obecnie skrajnie zróżnicowane, co zagraża bezpieczeństwu Europy. Obecnej fali migracji towarzyszą liczne demonstracje przeciwników obawiających się islamizacji Europy. Jednocześnie wielu Europejczyków uodparnia się na potrzeby przybyszów do Europy i ich prawa człowieka.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top