Prawne ramy rozwoju sportu a ochrona środowiska naturalnego
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
 
 
Data nadesłania: 21-02-2019
 
 
Data akceptacji: 20-03-2019
 
 
Data publikacji: 07-05-2019
 
 
Autor do korespondencji
Magdalena Sitek   

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
 
 
JoMS 2019;40(1):163-175
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Sport jest istotnym elementem zdrowia publicznego, polityki i biznesu. Czynne uprawianie sportu obejmuje coraz większą część społeczeństwa. Niemniej ważne jest bierne uczestniczenie w wydarzeniach sportowych. na potrzeby czynnego i biernego uprawiania sportu konieczne jest budowanie infrastruktury sportowej.

Materiał i metody:
Dynamiczny wzrost sektora sportowego rodzi konieczność postawienia sobie pytania o jego wpływ na środowisko naturalne. Na ten temat właściwie nie prowadzi się większych badań, dowodem czego są szczątkowe i niewystarczające regulacje prawne.

Wyniki:
Stąd hipotezą badawczą pracy jest twierdzenie, że sport nie jest sektorem obojętnym dla środowiska, a może nawet stanowić dość duże zagrożenie. Celem badań jest analiza przepisów prawa i dokumentów unijnych oraz polskich pod kątem szukania rozwiązań chroniących środowisko naturalne przed nadmierną ingerencją sportu w środowisko.

Wnioski:
Wnioski końcowe wskazują na potrzebę rewizji unijnego i polskiego systemu prawa dotyczącego sektora sportowego, w celu zwiększenia wrażliwości na ochronę środowiska.

 
REFERENCJE (13)
1.
Ciechanowicz, J. (1989). Rzym, ludzie i budowle, Warszawa: PIW. ISBN 830601503.
 
2.
Dupont, F. (2011). La vita quotidiana nella Roma repubblicana, Bari: Editori Laterza. ISBN 9788842060369.
 
3.
Golba, J. (2014). Inwestycje sportowe celu publicznego, Samorząd Terytorialny R.24 nr 6/2014, s. 73–83. ISSN 0867-4973.
 
4.
Jendrośka, J. (1997). Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ). Fachowa ekspertyza czy procedura z udziałem społeczeństwa. Sytuacja w Polsce na tle tendencji światowych, Wrocław: BDE. ISBN 8390443872.
 
5.
Kłobukowska, J. (2015). Partnerstwo publiczno-prywatne w finansowaniu infrastruktury sportowej w Polsce. W: M. Tomanek, S. Raniszewski (red.), Problemy kultury fizycznej – aspekty ekonomiczne, prawne, pedagogiczne, Bydgoszcz: Akademia Sportu i Nauki, s. 70–78. ISBN 9788362750191.
 
6.
Knowiton, E. (2016). Co zostaje z ducha igrzysk olimpijskich? Obiekty sportowe kilkanaście lat później, Busibess Insider Polska, 10 sierpnia 2016, https://businessinsider.com.pl... [dostęp: 27.01.2019].
 
7.
Krajewski, P. (2017). Prawo człowieka do środowiska jako potrzeba wielowymiarowych zależności i relacji człowieka z otoczeniem. W: E. Ura, B. Sitek, T. Graca (red.), Potrzeby jako współczesny determinant treści praw człowieka, Józefów: Wydawnictwo WSGE, s. 203–218. ISBN 9788362753864.
 
8.
Pater, D. (2012). Współczesna myśl katolicka o wartości sportu w życiu człowieka, Warszawskie Studia Teologiczne XXV/2, s. 213–220. ISSN 0209-3782.
 
9.
Sitek, M. (2007). Polityka ochrony środowiska w sektorze usług turystycznych w świetle prawa Unii Europejskiej, Olsztyn: UWM. ISBN 9788372995117.
 
10.
Słapek D. (2010). Sport i widowisko w świecie antycznym: kompendium, Kraków – Warszawa: „Homini”. ISBN 9788361568605.
 
11.
Štulajer, I. Štulajter, M. (2016). Significance of Sport in International Relations, „Journal of Modern Science” 2(29), s. 381–388. ISSN 1734-2031.
 
12.
Szafrańska, E. Szafrański, J. (2014). Edukacja na rzecz bezpieczeństwa, „Journal of Modern Science” 2(21), s. 211–233. ISSN 1734-2031.
 
13.
Winniczuk, L. (1983). Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa: PWN. ISBN 8301067357.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top