Prawo człowieka do środowiska w kontekście nowego pakietu UE Fit for 55
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
 
 
Data nadesłania: 26-06-2023
 
 
Data akceptacji: 25-09-2023
 
 
Data publikacji: 31-10-2023
 
 
Autor do korespondencji
Magdalena Sitek   

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
 
 
JoMS 2023;52(3):9-23
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Nd

Materiał i metody:
nd

Wyniki:
nd

Wnioski:
Przedmiotem opracowania jest analiza głównego celu pakietu UE Fit for 55 w kontekście założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Przyjęcie przez Unię Europejską planu dość radykalnego obniżenia emisji CO2 jest zadaniem, które powinno być oceniane pozytywnie. Celem opracowania jest jednak skonfrontowanie tego zadania z prawami człowieka oraz z konfliktem zbrojnym wywołanym przez Rosję. Jako hipoteza badawcza przyjęte zostało twierdzenie, według którego wdrażanie nowych polityk czy też strategii wymaga głębokiego przemyślenia kontekstu społecznego, gospodarczego, a przede wszystkim politycznego. Analiza tak przedstawionego zagadnienia badawczego wymaga krótkiego zarysowania historii polityki ochrony środowiska oraz założeń aktualnej polityki Unii Europejskiej w tym zakresie. Efektem opracowania jest próba nakreślenia relacji jakie zachodzą pomiędzy polityką unijną ochrony środowiska a prawami człowieka i sytuacją polityczną w Ukrainie.

 
REFERENCJE (24)
1.
Babiński, J. (2012). Kwestia ekologiczna” w nauczaniu Jana Pawła II, 30, s. 249-264. Studia Gdańskie.
 
2.
Baker, S. (2015). Sustainable development. Routledge.https://doi.org/10.4324/978020....
 
3.
Ćmikiewicz, M. (2020). Problem uznania migrantów klimatycznych przez system prawa międzynarodowego publicznego-sprawa Teitiota v The Chief Executive of Ministry of Business, Innovation and Employment, 50, s. 65-80. Studia Prawnoustrojowe.https://doi.org/10.31648/sp.60....
 
4.
Drobniak, A. (2021). Szansa dla regionów węglowych, s. 20-23. ACADEMIA-Magazyn Polskiej Akademii Nauk.
 
5.
Gorynia, M. (2023). Umiar nieunikniony, No 6. Miesięcznik Finansowy Bank”. Dostęp 25.06.2023 z https://bank.pl/bankowosc-i-fi....
 
6.
Gorynia, M. Jankowska, B. (2007). Teorie internacjonalizacji, 10, s. 21-44. Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics. https://doi.org/10.33119/GN/10....
 
7.
Janiszewska, D. (2012). Ordoliberalne koncepcję kapitalizmu po wielkim kryzysie w latach 1929-1933, 6, s. 765-791. Ekonomista.
 
8.
Juros, H. (1998). Ochrona środowiska naturalnego a redefinicja państwa, w: R. Sobański (red), Prawa człowieka w państwie ekologicznym, s. 67-104. Wydawnictwo ATK.
 
9.
Karska, E. (2022). International Cooperation - International Organizations, w: A. Raisz (red.), International Law from a Central European Perspective, s. 117-132. CEA Publishing. https://doi.org/10.54171/2022.....
 
10.
Karska, E. (2021). Drafting an International Legally Binding Instrument on Business and Human Rights: The Next Step towards Strengthening the Protection of Human Rights, 23(5), s. 466-485. International Community Law Review. https://doi.org/10.1163/187197....
 
11.
Karski, K. (2021). Commercial Companies as Applicants before the European Court of Human Rights, 23(5), s. 503-525. International Community Law Review. https://doi.org/10.1163/187197....
 
12.
Krajewski, P. (2017). Prawo człowieka do środowiska jako potrzeba wielowymiarowych zależności i relacji człowieka z otoczeniem. w: E. Ura, B. Sitek, T. Graca (red.), Potrzeby jako współczesny determinant treści praw człowieka. s. 73-86.Wydawnictwo WSGE.
 
13.
Lis, A.J. (2016). Rewolucja przemysłowa w Europie, na ziemiach polskich i Górnym Śląsku 1/13, s. 314-323. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji.
 
14.
Mayer, B. (2016). Human Rights in the Paris Agreement, 6, s. 109-117. Climate Law. https://doi.org/10.1163/187865....
 
15.
Petrilli, S. (2008). Nation, Identity, and Global Communication. A semiotic Approach. w: A. Ponzio (red.), Globalizzazione e infunzionalità, s. 51-62. Meltemini editore.
 
16.
Popczyk, J., Bodzek, K. (2021). Transformacja energetyczna do elektroprosumeryzmu, 1, s. 1-27. Energetyka.
 
17.
Rychłowska-Niesporek, A. (2023). Rodzina i życie intymne w procesie globalizacji, 50(1), s. 234-257. Journal of Modern Science. https://doi.org/10.13166/jms/1....
 
18.
Sitek, M. (1997). Problemy ekologii w polityce prawnej i prawie wspólnoty Europejskiej wkład do Europejskiej kultury prawnej, s. 27-29. Wydawnictwo Wit-Graf.
 
19.
Sitek, M. (2000). Legal Protection of the Natural Environment in the Pre-Classical and Classical Roman Law. w: M. Zabłocka, J. Krzynówek, J. Urbanik, Z. Benincasa (red.), Au-Dela’ des Frontie’res. Me’langes de droit romain offerts a’ Witold Wołodkiewicz, s. 859-881. Liber.
 
20.
Siwior, P. (2021). Prawa człowieka a zmiany klimatu-perspektywa ONZ, 51, s. 147-159. Studia Prawnoustrojowe. https://doi.org/10.31648/sp.63....
 
21.
Słupik, T. (2020). Europejski Zielony Ład-merytoryczne podstawy neutralności klimatycznej w aspekcie gospodarki surowcowej, 11, s. 615-621. Energetyka.
 
22.
Talarek, K., Knitter-Piątkowska, A., Garbowski, T. (2023). Challenges for District Heating in Poland. Dostęp 25.06.2023 z https://www.preprints.org/manu.... https://doi.org/10.1007/s43937....
 
23.
Tarzia, A. (2018). The right to education in intercultural societies. The judges, the legislation and the govering of migratory flows, 36(1), s. 113-123. Journal of Modern Science. https://doi.org/10.13166/jms/9....
 
24.
Włodek, M. (2021). Konsekwencje przyjęcia założeń Europejskiego Zielonego Ładu dla polskiego rynku gazu ziemnego w kontekście krajowego otoczenia regulacyjnego, 28.1, s. 79-97. Studia Prawnicze: rozprawy i materiały.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top