PL EN
Dopuszczalność egzekwowania klauzuli homogeniczności Unii Europejskiej w świetle zasady suwerenności państwa członkowskiego
 
Więcej
Ukryj
1
KUL
 
 
Data nadesłania: 22-11-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 30-12-2018
 
 
Data akceptacji: 06-07-2019
 
 
Data publikacji: 24-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
 
 
JoMS 2019;41(2):141-156
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem artykułu jest zbadanie dopuszczalności wymuszania wartości wyrażonych w unijnej klauzuli homogeniczności. Postawiono tezę, że zagadnienie praktycznego stosowania art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej jest odmienne rozpatrywane przez instytucje UE, a inaczej przez państwa członkowskie.

Materiał i metody:
Z perspektywy dogmatycznej, komparatystycznej, jak i analizy dokumentów politycznych: KE i PE rozważone zostanie zagadnienie, czy UE posiada indywidualnego, w pełni ukształtowanego mechanizmu pamięci zbiorowej, umożliwiającego formowanie i egzekwowanie jednego modelu demokracji i praworządności wspólnych dla całej Europy.

Wyniki:
W aktualnym stanie orzeczniczym, w sytuacji braku jednoznacznego stanowiska TSUE, automatyczne zastosowanie art. 7 TUE iuncto z art. 2 TUE zd. 1 bez precyzyjnego określenia w jaki sposób państwo członkowskie dokonuje naruszenia wspólnych wartości wciąż może być uznawane przez państwa członkowskie za bezskuteczne.

Wnioski:
Możliwość wymuszania wartości wyrażona w art. 7, jak i "Nowych Ramach" istnieje, ale pozostaje iluzoryczna, jeśli nie dotyczy wartości rzeczywiście uznanych przez wszystkie państwa członkowskie za wspólne. W aktualnym stanie orzeczniczym, w sytuacji braku jednoznacznego stanowiska TSUE, automatyczne zastosowanie art. 7 TUE iuncto z art. 2 TUE zd. 1 bez precyzyjnego określenia w jaki sposób państwo członkowskie dokonuje naruszenia wspólnych wartości wciąż może być uznawane przez państwa członkowskie za bezskuteczne.

 
REFERENCJE (29)
1.
Antonowicz, L. (2006). Podręcznik prawa międzynarodowego. Warszawa: LexisNexis. ISBN 8373345515.
 
2.
Barcik, J., Srogosz, T. (2014). Prawo międzynarodowe publiczne. Warszawa: C.H. Beck. ISBN 9788325566463, 9788325566470.
 
3.
Bárd. P., Carrera. S., Guild, E., Kochenov, D. (2016). An EU mechanism on Democracy, the Rule of Law and Fundamental Rights with thematic contribution by Wim Marneffe. Centre for European Policy Studies Paper in Liberty and Security 91, pp. 247. ISSN 9789279075780.
 
4.
Bierzanek, R., Symonides, J. (2005). Prawo międzynarodowe publiczne. Warszawa: LexisNexis.ISBN 837334294X.
 
5.
Bugarič, B. (2016). Protecting Democracy inside the EU: On Article 7 TEU and the Hungarian Turn to Authoritarianism. in: C. Closa, D. Kochenov (eds.), Reinforcing rule of law oversight in the European Union. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9781107519800.
 
6.
Closa, C. (2015). The EU needs a better and fairer scrutiny over rule of law compliance. Policy Brief 1, p. 1-8. ISSN 2314-9698.
 
7.
Closa, C., Kochenov, D., Weiler, J.H.H. (2014). Reinforcing Rule of Law Oversight in the European Union. International Journal of Constitutional Law 13(3), p. 866–872. ISSN 2314-9698.
 
8.
Delledonne, G., Homogeneity and Constitutional Diversity in the EU: Protecting Fundamental Rights and the Rule of Law. Pozyskano (19.11.2018) z http://hdl.handle.net/2078.3/1....
 
9.
Dobrowolski, M. (2014). Zasada suwerenności narodu w warunkach integracji Polski z Unią Europejską. Lublin: KUL. ISBN 9788377029084.
 
10.
Duparc, Ch. (1993). The European Community and Human Rights. Luxembourg: EC. ISBN 9780511808326.
 
11.
Emmanouilidis, J.A., Zuleeg, F. (2017). The Rome Declaration – An imperfect display of unity. Post-Summit Commentary 3 (2017), p. 1-2.
 
12.
Góralczyk, W., Sawicki, S. (2017). Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie. Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 9788381074599.
 
13.
Grabowska-Moroz, B., Szuleka, M. (2016). Unijna procedura kontroli praworządności – panaceum czy placebo?. Warszawa: HFPC.
 
14.
Hryniewicka-Filipkowska, W. (2011). Podmioty prawa międzynarodowego. w: M. Kun-Buczko (red.), Prawo międzynarodowe publiczne. Zarys problematyki. Białystok: WSAP. ISBN 9788360772454.
 
15.
Indellicato, M. (2013). Etica della persona e diritti umani: la prospettiva del personalismo polacco. Rovato: Lecce. ISBN 9788867601370.
 
16.
Kochenov, D. (2017). The acquis and its principles. The enforcement of the "law" versus the enforcement of "values" in the EU. in: A. Jakab, D. Kochenov (eds.), The Enforcement of EU Law and Values: Ensuring Member States' Compliance. Oxford: OUP. ISBn 9780198746560.
 
17.
Kochenov, D., Pech, L. (2015). Upholding the Rule of Law in the EU: On the Commission's 'Pre-Article 7 Procedure' as atimid step in the right direction. European Constitutional Law Review 11, p. 512-540. ISSN 1574-0196.
 
18.
Kociubiński, J. (2016). Przestrzeganie prawnomiędzynarodowych standardów ustroju państwa. PiP 12, s. 39-51. ISSN 2450-9086.
 
19.
Kranz, J. (1996). Państwo i jego suwerenność. PiP 1996, z. 7, s. 3-24.ISSN 2450-9086.
 
20.
Kwiecień, R. (2003). Suwerenność państwa w Unii Europejskiej: aspekty prawnomiędzynarodowe. PiP 2, s. 25-38. ISSN 2450-9086.
 
21.
Mangiameli, S. (2008). L'esperienza costituzionale europea. Rome: Aracne. ISBN 9788854817180.
 
22.
Mangiameli, S. (2013). The homogeneity clause. in: H.-J. Blanke, S. Mangiameli (eds.), The Treaty of European Union. A commentary. Berlin-Heidelberg: Springer. ISBN 9783642317057.
 
23.
Müller-Werner, J. (2013). Safeguarding democracy inside the EU. Brussels and the future of liberal order. Transatlantic Academy 3, p. 82-102.
 
24.
Opinia KE w sprawie sytuacji w Polsce - komunikat prasowy. Pozyskano (19.11.2018) z http://europa.eu/rapid/press-r....
 
25.
Orzeszyna, K. (2009). Społeczeństwo Obywatelskie w Unii Europejskiej. Teka Komisji Prawniczej OLPAN 2, s. 94-108. ISSN 1899-7694.
 
26.
Sadurski, W. (2010). Adding Bite to a Bark: The Story of Article 7, E.U. Enlargement, and Jörg Haider. Sydney Law School Research Paper 10(1), pp. 37.
 
27.
Schroeder, W. (2016). The EU and the rule of law. in: W. Schroeder (ed.), Strengthening the Rule of Law in Europe: From a Common Concept to Mechanisms of implementation. Oxford-Portland-Oregon: Hart. ISBN 9781849469500.
 
28.
Tabaszewski, R. (2011). Struktury koordynacji polityki europejskiej w Polsce. Annales UMCS. Sectio K 1, s. 51-66. DOI: 10.2478/v10226-011-0004-4.
 
29.
Tomuschat, Ch. (2002). Reckoning past in the Czech Republic: a test for homogeneity clause pursuant to article 6 Treaty. in: A.von Bogdandy (ed.), European Integration and International Coordination. Den Haag: Studies in transnational economic law in honour of Claus-Dieter Ehlermann. ISBN 100521012627.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top