Problem instrumentalizacji wartości bezpieczeństwa w realiach współczesnej polityki
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warmińsko.Mazurski w Olsztynie (University of Warmia and Mazury in Olsztyn)
 
 
Data nadesłania: 26-12-2023
 
 
Data akceptacji: 04-03-2024
 
 
Data publikacji: 28-03-2024
 
 
Autor do korespondencji
Janusz Filipkowski   

Uniwersytet Warmińsko.Mazurski w Olsztynie (University of Warmia and Mazury in Olsztyn)
 
 
JoMS 2024;55(1):155-170
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Wskazanie na źródła rosnącej popularności problematyki bezpieczeństwa w realiach współczesnej polityki. Rozróżnienie między bezpieczeństwem a poczuciem bezpieczeństwa jako celami polityki. Wyjaśnienie źródeł zjawiska instrumentalizacji wartości bezpieczeństwa.

Materiał i metody:
Analiza systemowa dziedziny polityki, w której ujmuje się ją jako rzeczywistość stanowiącą system powiązanych ze sobą elementów. Wyjaśnieniem jest tutaj natura człowieka oraz natura demokracji i bezpieczeństwa jako celu polityki. Potwierdzeniem przeprowadzonych analiz jest obserwacja zjawisk i procesów politycznych.

Wyniki:
Przyczyną rosnącej popularności problematyki bezpieczeństwa w dziedzinie polityki jest rosnąca liczba zagrożeń oraz instrumentalne wykorzystywanie wartości bezpieczeństwa do realizacji innych celów. Wynika ono z tego, że we współczesnym życiu politycznym, maleje znaczenie racjonalności i racjonalnej argumentacji, a rośnie znaczenie emocji. Wartość bezpieczeństwa, jako wartość angażująca emocje, wykorzystywana jest instrumentalnie by związane z nią emocje przenosić na inne cele i w ten sposób przekonywać do ich realizacji.

Wnioski:
Instrumentalne wykorzystywanie wartości bezpieczeństwa prowadzi do sytuacji, w której wywołane emocje uniemożliwiają obiektywny ogląd rzeczywistości i sprawiają, że podejmuje się działania wbrew bezpieczeństwu, które same stają się źródłem nowych zagrożeń. W sytuacji tej koniecznością jest ograniczanie roli emocji w życiu politycznym ponieważ warunkuje to obiektywne rozpoznawanie problemów realnej rzeczywistości, a w ślad za tym również ich efektywne rozwiązywanie – również w szeroko pojętej dziedzinie bezpieczeństwa.

FINANSOWANIE
Praca sfinansowana ze środków Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
REFERENCJE (20)
1.
Barbalet, J. M. (1998). Emotion, Social Theory, and Social Structure: A Macrosociological Approach. Cambridge University Press.
 
2.
Berezin, M. (2002). Secure states: towards a political sociology of emotion, 50, 2, supl. 33-52. The Sociological Review.
 
3.
Bessette, J. (1980). Deliberative Democracy: The Majority Principle in Republican Government. w: R. Goldwin, W. Schambra (red.), How Democratic is The Constitution, 102-116. American Enterprise Institute.
 
4.
Dahl, R. A. (1995). Demokracja i jej krytycy. Znak.
 
5.
Filipkowski, J. (2021). Klasyczna i nowoczesna koncepcja kultury politycznej a problem uczuć, 3, 87‑109. Zeszyty Naukowe KUL.
 
6.
Frei, D. (1997). Sicherheit. Grundfragen der Weltpolitik. Kohlhammer.
 
7.
Goldie, P. (2000). The Emotions. A Philosophical Exploration. Oxford University Press.
 
8.
Jasiński, K. (2017). Źródła i charakter demokracji deliberatywnej, 54, 43-58. Studia Warmińskie.
 
9.
Koziej, S. (2011). Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, 18, 19-39. Polityczno-Strategiczne Aspekty Bezpieczeństwa.
 
10.
Krawczyk-Antońska, Ż. (2013). Pobudzić a zostać pobudzonym. Emocje w polityce, Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek.
 
11.
Krzynówek, A. (2010). Rozum a porządek polityczny: wokół sporu o demokrację deliberatywną, WAM.
 
12.
Łapaj-Kucharska, J. (2016). Demokracja deliberatywna i jej przejawy w praktyce. w: A. J. Turoń-Kowalska (red.) Demokracja deliberatywna: utopia czy ratunek dla demokratycznych wartości?, 109-136. Remar.
 
13.
Marcus, G. E. (2002). The Sentimental Citizen: Emotions in Democratic Politics, Penn State University Press.
 
14.
Massey, D. (2002). A Brief History of Human Society: the Origin and Role of Emotions in Social Life, 67, 1-29. American Sociological Review.
 
15.
Milkoska-Samul, K. (2013). Emocje a skandal polityczny. O sposobach wykorzystania emocji w dyskursie politycznym, 9, 2, 164-183. Przegląd Socjologii Jakościowej.
 
16.
Rosicki, R. (2010). O pojęciu i istocie bezpieczeństwa, 3, 23-32. Przegląd Politologiczny.
 
17.
Stańczyk, J. (2011). Istota współczesnego pojmowania bezpieczeństwa – zasadnicze tendencje, 5, 15-33. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego.
 
18.
Turner, J. H. (2000). On the Origins of Human Emotions, Stanford University Press.
 
19.
Walzer, M. (2006). Polityka i namiętność. O bardziej egalitarny liberalizm, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA.
 
20.
Zięba, R. (2012). O tożsamości nauk o bezpieczeństwie, 1, 7-22. Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top