The problem of instrumentalization of value of security in the contemporary politics
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Warmińsko.Mazurski w Olsztynie (University of Warmia and Mazury in Olsztyn)
 
 
Submission date: 2023-12-26
 
 
Acceptance date: 2024-03-04
 
 
Publication date: 2024-03-28
 
 
Corresponding author
Janusz Filipkowski   

Uniwersytet Warmińsko.Mazurski w Olsztynie (University of Warmia and Mazury in Olsztyn)
 
 
JoMS 2024;55(1):155-170
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
Indication of the sources of the growing popularity of security issues in the realities of contemporary politics. The distinction between security and the sense of security as policy goals. Explanation of the sources of the phenomenon of instrumentalization of security values.

Material and methods:
Systemic analysis of the field of politics, in which it is perceived as a reality constituting a system of interconnected elements. The explanation here is the nature of man and the nature of democracy and security as a political goal. The conducted analyzes are confirmed by the observation of political phenomena and processes.

Results:
The reason for the growing popularity of security issues in the field of politics is the growing number of threats and the instrumental use of security values to achieve other goals. It results from the fact that in contemporary political life, the importance of rationality and rational argumentation is decreasing, and the importance of emotions is increasing. The value of security, as a value that engages emotions, is used instrumentally to transfer the emotions associated with it to other goals and thus convince people to implement them.

Conclusions:
The instrumental use of security values leads to a situation in which the emotions evoked prevent an objective view of reality and cause actions to be taken against security, which themselves become a source of new threats. In this situation, it is necessary to limit the role of emotions in political life because it determines the objective recognition of real problems and, consequently, their effective solution - also in the broadly understood field of security.

FUNDING
The article funded by the University of Warmia and Mazury in Olsztyn
 
REFERENCES (20)
1.
Barbalet, J. M. (1998). Emotion, Social Theory, and Social Structure: A Macrosociological Approach. Cambridge University Press.
 
2.
Berezin, M. (2002). Secure states: towards a political sociology of emotion, 50, 2, supl. 33-52. The Sociological Review.
 
3.
Bessette, J. (1980). Deliberative Democracy: The Majority Principle in Republican Government. w: R. Goldwin, W. Schambra (red.), How Democratic is The Constitution, 102-116. American Enterprise Institute.
 
4.
Dahl, R. A. (1995). Demokracja i jej krytycy. Znak.
 
5.
Filipkowski, J. (2021). Klasyczna i nowoczesna koncepcja kultury politycznej a problem uczuć, 3, 87‑109. Zeszyty Naukowe KUL.
 
6.
Frei, D. (1997). Sicherheit. Grundfragen der Weltpolitik. Kohlhammer.
 
7.
Goldie, P. (2000). The Emotions. A Philosophical Exploration. Oxford University Press.
 
8.
Jasiński, K. (2017). Źródła i charakter demokracji deliberatywnej, 54, 43-58. Studia Warmińskie.
 
9.
Koziej, S. (2011). Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, 18, 19-39. Polityczno-Strategiczne Aspekty Bezpieczeństwa.
 
10.
Krawczyk-Antońska, Ż. (2013). Pobudzić a zostać pobudzonym. Emocje w polityce, Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek.
 
11.
Krzynówek, A. (2010). Rozum a porządek polityczny: wokół sporu o demokrację deliberatywną, WAM.
 
12.
Łapaj-Kucharska, J. (2016). Demokracja deliberatywna i jej przejawy w praktyce. w: A. J. Turoń-Kowalska (red.) Demokracja deliberatywna: utopia czy ratunek dla demokratycznych wartości?, 109-136. Remar.
 
13.
Marcus, G. E. (2002). The Sentimental Citizen: Emotions in Democratic Politics, Penn State University Press.
 
14.
Massey, D. (2002). A Brief History of Human Society: the Origin and Role of Emotions in Social Life, 67, 1-29. American Sociological Review.
 
15.
Milkoska-Samul, K. (2013). Emocje a skandal polityczny. O sposobach wykorzystania emocji w dyskursie politycznym, 9, 2, 164-183. Przegląd Socjologii Jakościowej.
 
16.
Rosicki, R. (2010). O pojęciu i istocie bezpieczeństwa, 3, 23-32. Przegląd Politologiczny.
 
17.
Stańczyk, J. (2011). Istota współczesnego pojmowania bezpieczeństwa – zasadnicze tendencje, 5, 15-33. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego.
 
18.
Turner, J. H. (2000). On the Origins of Human Emotions, Stanford University Press.
 
19.
Walzer, M. (2006). Polityka i namiętność. O bardziej egalitarny liberalizm, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA.
 
20.
Zięba, R. (2012). O tożsamości nauk o bezpieczeństwie, 1, 7-22. Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top