Determinants of the diversification of regional development on the example of Wielkopolska and Warmia and Mazury
 
More details
Hide details
1
University of Warmia and Mazury in Olsztyn Institute of Political Sciences
 
 
Submission date: 2023-12-18
 
 
Final revision date: 2024-02-09
 
 
Acceptance date: 2024-02-12
 
 
Publication date: 2024-03-28
 
 
Corresponding author
Tomasz Bojarowicz   

University of Warmia and Mazury in Olsztyn Institute of Political Sciences
 
 
JoMS 2024;55(1):138-154
 
KEYWORDS
TOPICS
_Other
 
ABSTRACT
Objectives:
The aim of the article is analysis the causes of differences in the regional development of Greater Poland and Warmia and Mazury.

Material and methods:
The study used the methodology used in the science of politics and administration, using the comparative method, the systemic method and the historical method.

Results:
The disproportions between dynamically developing areas and territories that cannot keep up with development are noticeable. The progressive polarization in this area requires analysis to explain the etiology of this phenomenon. The example of Wielkopolska and Warmia and Mazury clearly shows the differences in the development of the region which is the center and the peripheral region.

Conclusions:
Wielkopolska and Warmia and Mazury are characterized by significant differences in the level of regional development. This is due to many factors. Historical conditions and geographical location of both regions play an important role. Another group of factors is the specificity of regions, which is determined by the topography, demography, degree of urbanization and the condition of economic and road infrastructure. The analysis of etiological factors may be the starting point for considerations about the possibilities of eliminating regional differences.

 
REFERENCES (22)
1.
Balaceanu, C., Vacaru, O., Athu, C. (2021). The Concept of Regional Development – Current Specifications at Institutional Level. Euromentor, Vol. 12 Issue 3, p17-26.
 
2.
Biegańska J., Szymańska D. (2011). Fenomen urbanizacji i procesy z nim związane. Studia miejskie, nr 4: 13-37.
 
3.
Błędne koło niedorozwoju. (2019). Z Moniką Stanny, dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN rozmawia Jacek Krzemiński. https://www.obserwatorfinansow... – kategorii/rotator/bledne-kolo-niedorozwoju/.
 
4.
Drago, C., Marošević K., Paragano, D. (2023). Bibliometric Analysis of Literature on Regional Development and the Center-pheriphery Model in Europe. Pravni Vjesnik, Vol. 39 Issue 2, p93-117.
 
5.
Dyba, W. (2013). Wpływ dużych przedsiębiorstw na rozwój regionalny na przykładzie województwa wielkopolskiego. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, nr 21:21-39.
 
6.
Dyjach, K. (2013). Teorie rozwoju regionalnego wobec zróżnicowań międzyregionalnych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio H, VOL. XLVII, s. 51-59.
 
7.
Grosse, T. G. (2002). Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego. Studia Regionalne i Lokalne, Nr 1(8), s. 25-48.
 
8.
Jałowiecki, B. (2009). Warunki życia w metropoliach i ich otoczeniu. [W:] K. Zagórski, G. Gorzelak, B. Jałowiecki (red.), Zróżnicowania warunków życia. Polskie rodziny i społeczności lokalne. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 148-211.
 
9.
Kozak, M, Pyszkowski, A., Szewczyk, R. (2001). Słownik rozwoju regionalnego, Warszawa.
 
10.
Klimczuk, A., Klimczuk-Kochańska, M. (2019). Core-Periphery Model. In S. N. Romaniuk, M. Thapa, P. Morton. Palgrave Macmillan, Cham.
 
11.
Marton, P. (Eds.). (2020). The Palgrave Encyclopedia of Global Security Studies. Palgrave Macmillan.
 
12.
MacKinnon, D., Kempton, L., O’Brien, P., Ormerod, E., Pike, A., Tomaney, J. (2022). Reframing urban and regional ‘development’ for ‘left behind’ places. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, Vol. 15, Issue 1, March 2022, p. 39–56.
 
13.
Medeiros, E. (2022). Strategic-Based Regional Development: Towards a theory of everything for regional development?, European Journal of Spatial Development, Vol. 19, Nr 5, s. 1-26.
 
14.
Miszczak, K. (2021). The importance of the economic base theory in urban and regional research. Regional Journal, vol. 21, p. 92-110.
 
15.
Niemojewska, A. (2017). Jak Wielkopolska broniła się przed Prusakami. Rzeczpospolita dodatek Historia. https://www.rp.pl/historia/art....
 
16.
Pike, A., Rodríguez-Pose, A., Tomaney, J. (2016). Local and Regional Development. Routledge, London and New York.
 
17.
Poniedziałek, J. (2012). Warmińsko-mazurskie. Perspektywy rozwoju. Instytut Obywatelski, Warszawa.
 
18.
Sala, S. (2021). Poziom rozwoju regionalnego województwa wielkopolskiego w dobie globalizacji w świetle wybranych wskaźników. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 57: 25–39.
 
19.
Sass, R. (2020). Rozwój społeczno-gospodarczy województwa warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Zagadnienia doradztwa rolniczego, 1: 48-63.
 
20.
Smętkowski, M., Jałowiecki, B., Gorzelak, G. (2009). Obszary metropolitalne w Polsce – diagnoza i rekomendacje. Studia Regionalne i Lokalne 1(35): 52-72.
 
21.
Sokołowicz, M. (2015). Rozwój terytorialny w świetle dorobku ekonomii instytucjonalnej Przestrzeń – bliskość – instytucje. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
22.
Szajnowska-Wysocka, A. (2009). Theories of Regional and Local Development – Abridged Review. Bulletin of Geography. Socio–economic Series NO. 12, p. 75-90.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top