Aviation education and training. Definition problems
 
More details
Hide details
1
Polish Air Force University
 
 
Submission date: 2024-01-05
 
 
Final revision date: 2024-02-16
 
 
Acceptance date: 2024-02-20
 
 
Publication date: 2024-03-28
 
 
Corresponding author
Dariusz Artur Bogusz   

Polish Air Force University
 
 
JoMS 2024;55(1):118-137
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The aim of the article is to define and present the author's concept of aviation training and education and to identify these terms against the background of other pedagogical concepts.

Material and methods:
The problem was expressed by the question: What are the characteristics of aviation education and training? The article uses theoretical methods: analysis, synthesis and comparison.

Results:
The result of the research is the presentation of the author's definition of aviation education and training.

Conclusions:
Dilemmas in defining basic didactic concepts such as aviation education and training are only a small part of the problem of educating military pilots in Poland. It is still necessary to establish the distinctiveness of such concepts as aviation education, aviation didactics, the teaching and educational process in military aviation and many others, which will contribute to the development of safety sciences and create a paradigm of safety sciences. The analysis and assessment of concepts shows that aviation education of pilots is a long-term process requiring continuous improvement of skills and technical abilities. Education is based on didactic methods such as lectures, seminars, research projects, tests and examinations, which aim to develop critical thinking and analysis skills. Education is related to the school and the educational system, where teachers and instructors play a key role in imparting knowledge and skills. It involves a much more comprehensive process that can last for many years or even your entire professional life, from school education to university studies and further education (including self-education).

 
REFERENCES (21)
1.
Bogusz, D. (2020). Szkolenie selekcyjne kandydatów na pilotów wojskowych w Siłach Zbrojnych RP, Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej.
 
2.
Bzymek, J. Matrzak, J.(2001). Szkolenie pilotów w świetle integracji Sił Powietrznych RP ze strukturami NATO, rozprawa doktorska, Akademia Obrony Narodowej.
 
3.
Cieślak, E. (2015). Szkolenie personelu latającego Sił Zbrojnych RP w świetle doświadczeń innych państw, 4/2015, Kwartalnik Bellona.
 
4.
Gloźińska, E., Szlosek, F. (1997). Podręczny słownik nauczyciela kształcenia zawodowego, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji.
 
5.
Instrukcja. (1987). Zasady organizacji lotów, Dowództwo Wojsk Lotniczych,.
 
6.
Kletke – Milejska, M. (2007). Zreformowany system edukacji i jego wpływ na kształcenie i wychowanie dzieci w publicznych szkołach podstawowych. Studium politologiczne, Praca doktorska, Uniwersytet Śląski.
 
7.
Kupisiewicz, Cz. (1996). Podstawy dydaktyki ogólnej, Polska Oficyna Wydawnicza BGW.
 
8.
Leksykon wiedzy wojskowej. (1979). Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.
 
9.
Leszczyński, R. (1999). Dobór i praktyczne szkolenie lotnicze pilotów wojskowych, Rozprawa doktorska, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa, s. 5.
 
10.
Mała Encyklopedia Wojskowa. (1971). Tom III, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa.
 
11.
Martyński, W. (2022). Jak zostać pilotem samolotu? Ile kosztuje licencja i ile zarabia pilot? Dostęp 30.08.2022 z https://interviewme.pl/blog/ja....
 
12.
Sikorski, R. (2006). Odpowiedź ministra obrony narodowej na interpelację nr 1204 w sprawie przeszkolenia w kraju wybranej grupy pilotów na samoloty F-16, Warszawa, dnia 17 marca 2006 r. Za: https://orka2.sejm.gov.pl/IZ5.... [dostęp: 12.12.2023 r.].
 
13.
Okoń, W. (1995). Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Żak.
 
14.
Okoń, W. (1998). Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie Żak.
 
15.
Słownik języka polskiego. (1994). PWN.
 
16.
Szczepański, J. (1974). Refleksje nad oświatą, Wyd. PIW, Warszawa, s. 7.
 
17.
Szczepański, J. (1989). Społeczne uwarunkowania rozwoju oświaty, Wyd. WSiP.
 
18.
Tymczasowa Instrukcja Organizacji Lotów w Lotnictwie Wojskowym RP (1999). WLOP 290/99.
 
19.
Tyrała, P. (1995). Kształcenie lotnicze, Wydawnictwo Jerstan i Paweł Tyrała.
 
20.
Zabłocki. E., Bzymek. J., Matrzak, J. (2000). Szkolenie lotnicze podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w świetle integracji Sił Zbrojnych RP z NATO, Praca badawcza, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych.
 
21.
Zięć, K. (2023). Współpraca armii z sektorem prywatnym – szansa na usprawnienie systemu szkolenia na samolotach F-16. Dostęp 2.03.2016 z https://pulaski.pl/wspolpraca-....
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top