Kształcenie i szkolenie lotnicze. Problemy definicyjne
 
Więcej
Ukryj
1
Polish Air Force University
 
 
Data nadesłania: 05-01-2024
 
 
Data ostatniej rewizji: 16-02-2024
 
 
Data akceptacji: 20-02-2024
 
 
Data publikacji: 28-03-2024
 
 
Autor do korespondencji
Dariusz Artur Bogusz   

Polish Air Force University
 
 
JoMS 2024;55(1):118-137
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem artykułu jest zdefiniowanie oraz przedstawienie autorskiego pojęcia szkolenia i kształcenia lotniczego oraz identyfikacja tych terminów na tle innych pojęć pedagogicznych.

Materiał i metody:
Problem badawczy został wyrażony pytaniem: jakimi cechami charakterystycznymi różnią się kształcenie i szkolenie lotnicze? W artykule zastosowano metody teoretyczne: analizę, syntezę i porównanie.

Wyniki:
Wynikiem badań jest przedstawienie autorskiej definicji kształcenia i szkolenia lotniczego.

Wnioski:
Dylematy w definiowaniu podstawowych pojęć dydaktycznych jak kształcenie i szkolenie lotnicze to tylko mały wycinek problemu edukacji pilotów wojskowych w Polsce. Nadal należy ustalić odrębność takich pojęć jak edukacja lotnicza, dydaktyka lotnicza, proces dydaktyczno-wychowawczy w lotnictwie wojskowym i wiele innych, które wniosą wkład w rozwój nauk o bezpieczeństwie oraz będą tworzyć paradygmat nauk o bezpieczeństwie. Z przeprowadzonej analizy i oceny pojęć wynika, że kształcenie lotnicze pilotów jest długotrwałym procesem, wymagającym nieustannego doskonalenia umiejętności i zdolności technicznych. Kształcenie opiera się na metodach dydaktycznych takich jak wykłady, seminaria, projekty badawcze, testy i egzaminy, które mają na celu rozwinięcie zdolności krytycznego myślenia i analizy. Kształcenie jest związane ze szkołą i systemem edukacyjnym, gdzie nauczyciele i instruktorzy odgrywają kluczową rolę w przekazywaniu wiedzy i umiejętności. Obejmuje dużo bardziej kompleksowy proces, który może trwać przez wiele lat, a nawet całe życie zawodowe, począwszy od edukacji szkolnej aż do studiów uniwersyteckich i dalszego kształcenia (w tym samokształcenia).

 
REFERENCJE (21)
1.
Bogusz, D. (2020). Szkolenie selekcyjne kandydatów na pilotów wojskowych w Siłach Zbrojnych RP, Wydawnictwo Lotniczej Akademii Wojskowej.
 
2.
Bzymek, J. Matrzak, J.(2001). Szkolenie pilotów w świetle integracji Sił Powietrznych RP ze strukturami NATO, rozprawa doktorska, Akademia Obrony Narodowej.
 
3.
Cieślak, E. (2015). Szkolenie personelu latającego Sił Zbrojnych RP w świetle doświadczeń innych państw, 4/2015, Kwartalnik Bellona.
 
4.
Gloźińska, E., Szlosek, F. (1997). Podręczny słownik nauczyciela kształcenia zawodowego, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji.
 
5.
Instrukcja. (1987). Zasady organizacji lotów, Dowództwo Wojsk Lotniczych,.
 
6.
Kletke – Milejska, M. (2007). Zreformowany system edukacji i jego wpływ na kształcenie i wychowanie dzieci w publicznych szkołach podstawowych. Studium politologiczne, Praca doktorska, Uniwersytet Śląski.
 
7.
Kupisiewicz, Cz. (1996). Podstawy dydaktyki ogólnej, Polska Oficyna Wydawnicza BGW.
 
8.
Leksykon wiedzy wojskowej. (1979). Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.
 
9.
Leszczyński, R. (1999). Dobór i praktyczne szkolenie lotnicze pilotów wojskowych, Rozprawa doktorska, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa, s. 5.
 
10.
Mała Encyklopedia Wojskowa. (1971). Tom III, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa.
 
11.
Martyński, W. (2022). Jak zostać pilotem samolotu? Ile kosztuje licencja i ile zarabia pilot? Dostęp 30.08.2022 z https://interviewme.pl/blog/ja....
 
12.
Sikorski, R. (2006). Odpowiedź ministra obrony narodowej na interpelację nr 1204 w sprawie przeszkolenia w kraju wybranej grupy pilotów na samoloty F-16, Warszawa, dnia 17 marca 2006 r. Za: https://orka2.sejm.gov.pl/IZ5.... [dostęp: 12.12.2023 r.].
 
13.
Okoń, W. (1995). Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Żak.
 
14.
Okoń, W. (1998). Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie Żak.
 
15.
Słownik języka polskiego. (1994). PWN.
 
16.
Szczepański, J. (1974). Refleksje nad oświatą, Wyd. PIW, Warszawa, s. 7.
 
17.
Szczepański, J. (1989). Społeczne uwarunkowania rozwoju oświaty, Wyd. WSiP.
 
18.
Tymczasowa Instrukcja Organizacji Lotów w Lotnictwie Wojskowym RP (1999). WLOP 290/99.
 
19.
Tyrała, P. (1995). Kształcenie lotnicze, Wydawnictwo Jerstan i Paweł Tyrała.
 
20.
Zabłocki. E., Bzymek. J., Matrzak, J. (2000). Szkolenie lotnicze podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w świetle integracji Sił Zbrojnych RP z NATO, Praca badawcza, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych.
 
21.
Zięć, K. (2023). Współpraca armii z sektorem prywatnym – szansa na usprawnienie systemu szkolenia na samolotach F-16. Dostęp 2.03.2016 z https://pulaski.pl/wspolpraca-....
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top