The legal framework for sports development and the environmental protection
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
 
 
Submission date: 2019-02-21
 
 
Acceptance date: 2019-03-20
 
 
Publication date: 2019-05-07
 
 
Corresponding author
Magdalena Sitek   

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
 
 
JoMS 2019;40(1):163-175
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
Sport is an important element of public health, politics and business. The popularity of active sporting is increasing part of society. However, the passive participation in sports events is important too. On the need for active and passive sports is necessary to build sports infrastructure.

Material and methods:
The dynamic growth of the sports sector makes people to ask the question about its impact on the natural environment. There is actually no major research on this subject and the proof of it can be found in the fact that there are residual and insufficient legal regulations on this matter.

Results:
Hence, the research hypothesis is that the sport is not a sector indifferent to the environment, and may even pose a rather serious threat. The aim of the research is to analyze the law and EU documents as well as Polish regulations in terms of searching for solutions that protect the natural environment against excessive interference of sport in the environment

Conclusions:
The final conclusions indicate on the need to revise the EU and Polish legal system regarding sports sector, to increase the sensitivity on the protection of environment.

 
REFERENCES (13)
1.
Ciechanowicz, J. (1989). Rzym, ludzie i budowle, Warszawa: PIW. ISBN 830601503.
 
2.
Dupont, F. (2011). La vita quotidiana nella Roma repubblicana, Bari: Editori Laterza. ISBN 9788842060369.
 
3.
Golba, J. (2014). Inwestycje sportowe celu publicznego, Samorząd Terytorialny R.24 nr 6/2014, s. 73–83. ISSN 0867-4973.
 
4.
Jendrośka, J. (1997). Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ). Fachowa ekspertyza czy procedura z udziałem społeczeństwa. Sytuacja w Polsce na tle tendencji światowych, Wrocław: BDE. ISBN 8390443872.
 
5.
Kłobukowska, J. (2015). Partnerstwo publiczno-prywatne w finansowaniu infrastruktury sportowej w Polsce. W: M. Tomanek, S. Raniszewski (red.), Problemy kultury fizycznej – aspekty ekonomiczne, prawne, pedagogiczne, Bydgoszcz: Akademia Sportu i Nauki, s. 70–78. ISBN 9788362750191.
 
6.
Knowiton, E. (2016). Co zostaje z ducha igrzysk olimpijskich? Obiekty sportowe kilkanaście lat później, Busibess Insider Polska, 10 sierpnia 2016, https://businessinsider.com.pl... [dostęp: 27.01.2019].
 
7.
Krajewski, P. (2017). Prawo człowieka do środowiska jako potrzeba wielowymiarowych zależności i relacji człowieka z otoczeniem. W: E. Ura, B. Sitek, T. Graca (red.), Potrzeby jako współczesny determinant treści praw człowieka, Józefów: Wydawnictwo WSGE, s. 203–218. ISBN 9788362753864.
 
8.
Pater, D. (2012). Współczesna myśl katolicka o wartości sportu w życiu człowieka, Warszawskie Studia Teologiczne XXV/2, s. 213–220. ISSN 0209-3782.
 
9.
Sitek, M. (2007). Polityka ochrony środowiska w sektorze usług turystycznych w świetle prawa Unii Europejskiej, Olsztyn: UWM. ISBN 9788372995117.
 
10.
Słapek D. (2010). Sport i widowisko w świecie antycznym: kompendium, Kraków – Warszawa: „Homini”. ISBN 9788361568605.
 
11.
Štulajer, I. Štulajter, M. (2016). Significance of Sport in International Relations, „Journal of Modern Science” 2(29), s. 381–388. ISSN 1734-2031.
 
12.
Szafrańska, E. Szafrański, J. (2014). Edukacja na rzecz bezpieczeństwa, „Journal of Modern Science” 2(21), s. 211–233. ISSN 1734-2031.
 
13.
Winniczuk, L. (1983). Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa: PWN. ISBN 8301067357.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top