Human right (need) to protect human health in the context of COP24
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
 
 
Submission date: 2020-04-30
 
 
Acceptance date: 2020-06-02
 
 
Publication date: 2020-07-21
 
 
Corresponding author
Magdalena Sitek   

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
 
 
JoMS 2020;44(1):15-28
 
KEYWORDS
TOPICS
_Other
 
ABSTRACT
Objectives:
The subject of the study is the analysis of selected decisions adopted under the Climate Package in 2018 in connection with the human right to health protection. This issue requires a broader approach, namely the definition of human right to health protection and its relationship with the environment and climate changes. The research hypothesis is based on the statement that the assumptions adopted at the Katowice Summit quite poorly linked the fight against climate changes with the human right to health protection.

Material and methods:
The descriptive method and analysis of legal provisions and official documents were used in the work.

Results:
The research goal is to find the answer to the question: to what extent the solutions adopted during the Katowice Summit will actually have an impact on the protection of human health.

Conclusions:
The final conclusion of the study is that adopted provisions in Paris and in Katowice aim to create better political, financial and social conditions for the protection of human health, taking into account local determinants.

 
REFERENCES (23)
1.
Barszczewska M., Skąpski K. (2019). After COP24 Conference in Katowice-the role of the Institute of Meteorology and Water Management – National Research Institute in connection of hydrological and meteorological measurements and observations with climate change adaptation actions. Meteorology Hydrology and Water Management. Research and Operational Applications 7(2), s. 85–86. ISSN 2299-3835.
 
2.
Berrang-Ford L., Biesbroek R., Ford, J.D., Lesnikowski A., Tanabe A., Wang F.M. i wsp. (2019). Tracking global climate change adaptation among governments. Nature Climate Change, 9(6), s. 440–449. ISSN 1758-678X.
 
3.
Ciechanowicz-McLean J., & Nyka M. (2012). Human rights and the environment. Przegląd Prawa Ochrony Środowiska, 3, s. 81–109. ISSN 2080-9506.
 
4.
Fatubarin A. (2014). Towards a better understanding of the concept „man and his environment” through an „integrated environment” approach. European Journal of Biology and Medical Science Research Vol. 2, No. 3, s. 49–62. ISSN 2449-8955.
 
5.
Gniadek A., Marcisz E. (2014). Zdrowie środowiskowe w miejscu zamieszkania: czynniki zagrożenia. Problemy Higieny i Epidemiologii, 95(3), s. 522–528. ISSN 1895-4316.
 
6.
Hveem H. (2012). Policy capture, convergence and challenge: the European Union and the Doha Amendment to the TRIPS Agreement, W: Governance and Knowledge. The politics of foreign investment, technology and ideas, Oslo: Routledge, s. 82–97. ISBN 9781138107564.
 
7.
Jarosz-Żukowska, S. (2014). Prawo do ochrony zdrowia i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, W: M. Jabłoński (red.), Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, Wrocław: Wydawnictwo Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 659–689. ISBN 9788361370741.
 
8.
Jaroszyński T., Sobolewski M. (2018). Ocena rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w Rzeczypospolitej Polskiej (druk sejmowy nr 2120). Zeszyty Prawnicze BAS, 1 (57), s. 131–143. ISSN 2082-064X.
 
9.
Kundzewicz Z.W. (2018). W przeddzień szczytu klimatycznego w Katowicach. Aura, (11), s. 3–5. ISSN 0137-3668.
 
10.
Müller B., Michaelowa A. (2019). How to operationalize accounting under Article 6 market mechanisms of the Paris Agreement. Climate Policy, 19(7), s. 812–819. ISSN 1469-3062.
 
11.
Nawrot F.K., Radecka E. (2019). The implementation of the Paris Agreement in Poland. Theory and practice. Review of European and Comparative Law, 36(1), s. 27–42. ISSN 0860-8156.
 
12.
Riedel A., Bodle R. (2018). Local Communities and Indigenous Peoples Platform – potential governance arrangements under the Paris Agreement. Copenhagen: Nordic Council of Ministers. ISBN 9789289355742.
 
13.
Schneider L., Duan M., Stavins R., Kizzier K., Broekhoff D., Jotzo F. i in. (2019). Double counting and the Paris Agreement rulebook. Science, 366(6462), s. 180–183. ISSN 1095-9203.
 
14.
Sporek T., Czech A., Fronczek M., Kos-Łabędowicz J. (2019). Pomiędzy polityką a ideologią – globalne wyzwania współczesnej gospodarki światowej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytet Ekonomicznego w Katowicach. ISBN 9788378755890.
 
15.
Tabaszewski R. (2016). Prawo do zdrowia w systemach ochrony praw człowieka, Lublin: Wydawnictwo KUL. ISBN 9788380611436.
 
16.
Zalewski R., Prawo człowieka do samostanowienia o jego zdrowiu i życiu a odpowiedzialność karna, W: B. Sitek i inni (red.), Prawo do życia a jakość życia w wielokulturowej Europie, t. 2, Olsztyn-Bari 2007, s. 419–428. ISBN 9788389112231.
 
17.
Such-Pyrgiel M. (2012). Zdrowie i aktywność fizyczna w opinii publicznej na podstawie wybranych raportów z badań CBOS, TNS OBOP i Diagnozy Społecznej, W: Michałków I. (red.). Społeczne i rekreacyjno-zdrowotne aspekty edukacji, Warszawa: Wyd. Uczeni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie, s. 349–361. ISBN 9788392871590.
 
18.
Such-Pyrgiel M. (2013). Sylwetka społeczno-demograficzna osób żyjących w pojedynkę - raport z badań nad fenomenem singli, Journal of Modern Science, 2/17/2013,ss. 513-533. ISSN 1734-2031.
 
19.
Such-Pyrgiel M. (2018). The socio-demographic changes in contemporary polish society.History, International Relations, security Studies, Vol. 21, No. 4, 2018, s.162–177.ISSN 1335–2741.
 
20.
Kaniewska M. (2015). Zmiany klimatu jako wyzwanie do etycznego działania. Journal of Modern Science, 27(4), s. 33–50. ISSN 1734.
 
21.
Kaniewska M. (2015). Etyczna analiza dokumentów dotyczących ochrony klimatu. Journal of Modern Science, 26(3), s. 129–147. ISSN 1734.
 
22.
Kaniewska M. (2016). Porozumienie z Paryża – sposób na rozwiązanie kryzysu klimatycznego.Journal of Modern Science, 28(1), s. 167–178. ISSN 1734.
 
23.
Kaniewska M. (2017). Etyczno-prawne aspekty zmian klimatycznych, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej. ISBN 9788362753796.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top