Communication in the situation of treatment - medical staff and patient - suicidological approach
 
More details
Hide details
1
UMCS w Lublinie
 
 
Submission date: 2019-06-21
 
 
Acceptance date: 2020-02-04
 
 
Publication date: 2020-07-21
 
 
Corresponding author
Marlena Wanda Stradomska   

UMCS w Lublinie
 
 
JoMS 2020;44(1):29-42
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The main objective of the conducted research was to indicate the most important elements regarding communication in the treatment situation, including the white personnel-patient relationship. Taking into account in particular the suicidal situation, which is still treated as a taboo subject.

Material and methods:
This article will present reports from our own research carried out from 2016 to the present in the framework of the activity of the Polish Suicidology Society - Lublin Branch. The subjects are people with mental disorders who reported to the Society for psychological consultations. The research group consists of parallel groups - women and men (n = 100), mainly from the Lublin and Lesser Poland voivodships.

Results:
On the basis of the analysis of the research material and the collected literature, the following practical conclusions can be formulated: - there is a need to direct more social campaigns regarding the issue of communication in the hospitalization situation, - too few social campaigns are directed directly to patients, their relatives and medical staff, which should be implemented in order to broaden knowledge about the elementary aspects related to hospitalization, - white staff does not have adequate knowledge (or does not have enough), - medical staff has inappropriate skills to work with people with suicidal tendencies, - medical, nursing and other studies should emphasize the aspect of psychological preparation that would facilitate the work of medical personnel.

Conclusions:
Therefore, the work has a theoretical and practical dimension in relation to the attached elements concerning projection methods, with the help of which more information can be obtained from the research group. Communication in the context of hospitalization and treatment is a very complex aspect.

 
REFERENCES (24)
1.
Arbuthnott A., Sharpe D. (2009). The effect of physician-patient collaboration on patient adherence in non-psychiatric medicine. Patient Education and Counseling, 77. ISSN 0738-3991.
 
2.
Association of American Physicians and Surgeons, Patients’ bills of rights, Pobrane z: https://www.aapsonline.org/pat... (dostęp 4.05.2019).
 
3.
Bowdur E. (2006). Komunikacja i informacja. Wstęp do zagadnienia, Pobrano ze strony: http://sp15szklarski.edupage.o... (dostęp 4.05.2019).
 
4.
Cushing A. (2002). Assessment of non-cognitive factors. W: G. Norman, C. Vleuten, D. Newble (red.), International handbook of research in medical education. Dordrecht: Kluwer AcademicPublishers. ISBN 9789401004626.
 
5.
Czernicki Z. (2006). Problemy prawne przekazywania informacji o stanie zdrowia w praktyce rzecznika odpowiedzialności zawodowej. W: M. Kącka, Językowe, psychologiczne i etyczne aspekty komunikacji lekarza z pacjentem. Warszawa: Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. ISBN 9788361236009.
 
6.
Gmitrowicz A., Młodożeniec A., Makara-Studzińska M., (2015). Ryzyko samobójstwa u młodzieży: diagnoza, terapia, profilaktyka. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL. ISBN 9788320049954.
 
7.
Grzegorczykowa R. (2005). Podstawowe funkcje języka a dialog lekarz-pacjent. W: A. Hącia, Komunikacja lekarz-pacjent w diagnostyce i leczeniu nowotworów. Warszawa: Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. ISBN 8391626814.
 
8.
Haskard Zolnierek K., Dimatteo M. (2009). Physician communication and patient adherence to treatment: A meta-analysis. Medical Care, 8. ISSN 0025-7079.
 
9.
Hołyst B., (2014).Bezpieczeństwo jednostki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 110–224. ISBN 9788301179809.
 
10.
Hołyst, B. (2012). Suicydologia. Warszawa: LexisNexis. ISBN 9788376206905.
 
11.
Karta Praw Pacjenta (2019) Pobrane z: http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles... (dostęp 4.05.2019).
 
12.
Kozłowska K.B. (2010). Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia w sprawie bariery zrozumienia w komunikacji. Pobrano ze strony: http://www.bpp.gov.pl/dok/wyst... (dostęp 4.05.2019).
 
13.
Little P., Everitt H., Williamson I., Warner G., Moore M., Gould C., Ferrier K., Payne S. (2001). Preferences of patients for patientcentredapproach to consultation in primarycare: observationalstudy. British Medical Journal, 322. ISSN 0959-8138.
 
14.
Majer P. (2012). W poszukiwaniu uniwersalnej definicji bezpieczeństwa wewnętrznego. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego nr 7, Pobrano z: www.abw.gov.pl/download/1/1756/Majer.pdf (dostęp 30.04.2019).
 
15.
Misztal A. (2013). Wychowanie bez porażek w szkole, za: T: Gordon (2007). Wychowanie bez porażek w szkole. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX. ISBN 9788321117812.
 
16.
Nęcka Z. (1996). Komunikacja międzyludzka. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej szkoły biznesu.ISBN 838544145X.
 
17.
Neumann M., Scheffer C., Cysarz D., Bovelet M., Tauschel D., Taylor-Swanson L., Edelhaeuser F. (2011). Thermomether of warmth in the patient-provider relationship. Theory-based development of a patient self-report measure and initial validation Using Cognitive interview methodology. Patient Education and Counseling 3. ISSN 0738-3991.
 
18.
Światowa Organizacja Zdrowia, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne Zapobieganie samobójstwom. Genewa, Warszawa 2003. Polskie Towarzystwo Suicydologiczne. Pobrane z: http://suicydologia.org/statut... (dostęp 4.05.2019).
 
19.
Szymańska-Świątnicka E., Pietrasińska J. (2012). Komunikacja interpersonalna. Jak porozumiewać się skutecznie?, Cz. 1, Warszawa: Polska Federacja Edukacji w Diabetologii.
 
20.
Tokarczyk R. (2000). Prawa narodzin, życia i śmierci. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze. ISBN 8388114778.
 
21.
Ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r. nr 52, poz. 417 z późn. zm.).
 
22.
Wielki słownik języka polskiego. Pobrane z: https://www.wsjp.pl/ (dostęp 4.05.2019).
 
23.
World Health Organization (2014). Pobrane z: http://www.who.int/.(dostęp 4.05.2019).
 
24.
Wright K., Sparks L., O’Hair H. (2008). Health communication in the 21st century. Malden, Oxford, Carlton: Blackwell Publishing. ISBN 9780470672723.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top