Meaning and goals of modern public relations
 
More details
Hide details
1
WSGE
 
 
Submission date: 2018-07-18
 
 
Final revision date: 2019-01-23
 
 
Acceptance date: 2019-02-04
 
 
Publication date: 2019-02-04
 
 
Corresponding author
 
 
JoMS 2018;39(4):169-183
 
KEYWORDS
TOPICS
_Other
 
ABSTRACT
Public relations, contrary to popular belief, is a wide range of activities of each organization. Among others, it is: organization management function; internal and external communication; image promotion. The article focuses on issues related to the use of various methods in everyday communication, as well as their use in activities aiming at creation of the organization's image and by politicians, especially in the pre-election period. Communication is of great importance not only in private life of every person, but also in professional life. The type and quality of relationships people make with each other affects how they are perceived and sometimes allows them to know themselves. Communication is an indispensable element of everyday life of each society. Due to communication and interaction with other people we learn a lot and gain experience. Above all, thanks to the ability to communicate, people can also transmit information, express their opinions or influence the behavior of other people, as well as convey the feelings that accompany the situation.
 
REFERENCES (10)
1.
Such-Pyrgiel, M. (2018). Nowe modele biznesu w dobie transformacji cyfrowej w: M.Sitek, M.Such-Pyrgiel (red.), Społeczne ekonomiczne aspekty zarządzania w organizacjach przyszłości, Józefów: Wydawnictwo WSGE, s.39-56. ISBN 9788362753956.
 
2.
Antczak, B., Antczak A. (2018). Nowoczesne metody komunikacji w marketingu i public relations, Józefów: WSGE. ISBN 9788362753918.
 
3.
Bębas, S., Plis, J., Bednarek, J. (2012), Komunikacja w cyberświecie, Radom: WSH. ISBN 9788362491230.
 
4.
Black, S. (2005). Public Relations, Kraków: Oficyna Wydawnicza. ISBN 9788389355003.
 
5.
Broom, G. (2009). Effective Public Relations, Pearson. ISBN 9780136029694 https://images.google.pl/imgre... (dostęp: 16.07.2018).
 
6.
Nęcki, Z. (2000). Komunikacja międzyludzka, Kraków: Antykwa S.C. ISBN 83874931125.
 
7.
Puczkowski, B. (2006). Komunikacja interpersonalna w biznesie, Olsztyn: Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. ISBN 9788372994615.
 
8.
Rogala, A. (2010). „Rola komunikacji wewnętrznej w procesie kształtowania wizerunku firmy”, (red.) B. Pilarczyk, Z. Waśkowski, Komunikacja rynkowa. Ewolucja, wyzwania, szanse, Poznań: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. ISBN 9788374174770.
 
9.
stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/bezrobotni-zarejestrowani-i-stopa-bezroboci (dostęp: 16.07.2018).
 
10.
Szejniuk, A. (2016). Istota i znaczenie komunikacji w procesie zarządzania, „Journal Of Modern Science” 2/29/2016, Józefów: WSGE. ISSN 1734-2031.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top