The importance of interpersonal skills in the work of a school counselor
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Śląski
 
 
Submission date: 2020-05-06
 
 
Final revision date: 2020-06-05
 
 
Acceptance date: 2020-07-21
 
 
Publication date: 2020-07-21
 
 
Corresponding author
Bogumiła Maria Bobik   

Uniwersytet Śląski
 
 
JoMS 2020;44(1):43-62
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The main aim of the study was to diagnose interpersonal skills of professionally active school counselors. The research was diagnostic and descriptive. Interpersonal Competence Questionnaire (ICQ-R), compiled by Waldemar Klinkosz, Justyna Iskra and Magdalena Dawidowicz, was used to collect the research material. A diagnosis of five dimensions of interpersonal competences of counselors, necessary for effective functioning in interpersonal relations was made. They were: initiating relationships, assertive interactions, self-disclosure, and emotional support. The analysis of research results indicates that the surveyed counselors are people who are able to initiate relationships, meet people and conduct conversations with them. In relations with others, they are focused on providing emotional support and self-disclosure; they are able to express their opinions and positions. They deal well with the problems and conflicts that they have to solve in the educational environment. They can emphasize their position on important matters, and enforce their rights and clearly express expectations. Their interpersonal skills predispose them to perform the tasks of a school counselor.
 
REFERENCES (20)
1.
Argyle M. (1991). Umiejętności społeczne. W: Argyle M. Psychologia stosunków międzyludzkich (s. 66–103). Tłum. W. Domachowski. Warszawa: PWN. ISBN 8301102268.
 
2.
Argyle M. (1998). Zdolności społeczne. W: S. Moscovici (red.). Psychologia społeczna w relacji ja – inni (s. 77–104). Tłum. M. Cielecki. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. ISBN 8302069965.
 
3.
Argyle M. (1999). Psychologia stosunków międzyludzkich. Tłum. W. Domachowski. Warszawa: PWN. ISBN 8301128097.
 
4.
Argyle M. (2002). Umiejętności społeczne. W: N.J. Mackintosh, A.M. Colman (red.). Zdolności a proces uczenia się (s. 107–142).Tłum. J. Gilowicz. Poznań: Wydawnictwo „Zysk i S-ka”. ISBN 8371508220.
 
5.
Berk L.E. (1996). Child Development. Boston: Allyn & Bacon. ISBN 9780205449132.
 
6.
Borkowski J. (2003). Podstawy psychologii społecznej. Warszawa: Dom Wydawniczy „Elipsa”. ISBN 837151543X.
 
7.
Dawidowicz M., Klinkosz W. i Śliwak J. (2015). Kwestionariusz Kompetencji Interpersonalnych (ICQ-R). The Interpersonal Competence Questionnaire – D. Burhmestera, M.T. Wittemberga, H.T. Reisa, W. Furmana. Lublin: Katedra Psychologii Społecznej i Psychologii Religii KUL. ISBN 9788365453402.
 
8.
Jakubowska U. (1996). Wokół pojęcia „kompetencja społeczna” – ujęcie komunikacyjne. Przegląd Psychologiczny 36, s. 29–40. ISSN 0048-5675.
 
9.
Klinkosz W., Iskra J. i Dawidowicz M. (2017). Kwestionariusz Kompetencji Interpersonalnych. Podręcznik. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych. ISBN 9788365453402.
 
10.
Martowska K. (2012). Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Liberi Libri. ISBN 9788363487034.
 
11.
Matczak A. (2012). Kwestionariusz Kompetencji Społecznych. Podręcznik. Wydanie II uzupełnione. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 
12.
Matuszak A. i Matuszak Z. (2011). Określenie próby i jej liczności w badaniach pedagogicznych. General and Professional Education 2, s. 33–39. Pozyskano (25.2.2019 r.) Źródło: http://genproedu.com/paper/201....
 
13.
MEN o pomocy psychologiczno-pedagogicznej (2001). Warszawa: Wydawnictwo MEN.
 
14.
Okoń W. (1998). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”. ISBN 8386770961.
 
15.
Oleś M. (1998). Asertywność u dzieci w okresie wczesnej adolescencji. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. ISBN 8387703206.
 
16.
Sęk H. (2004). Społeczna psychologia kliniczna. Warszawa: PWN. ISBN 8301102411.
 
17.
Skarżyńska K. (1981). Spostrzeganie ludzi. Warszawa: PWN. ISBN 830102769X.
 
18.
Smółka P. (2008). Kompetencje społeczne – fenomen skutecznego wywierania wpływu na innych oraz mądrego ulegania mu. W: R.E. Biernacka (red.). Niezależni i ulegli – studia o nonkonformizmie (s. 45–54). Toruń: Oficyna Naukowa Adam Marszałek. ISBN 9788376111865.
 
19.
Smółka P.(2008). Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer. ISBN 9788375266337.
 
20.
Wiatrowski Z. (2005). Podstawy pedagogiki pracy. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW. ISBN 8370965245.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top