Human / society's right to information on the environment. Reception of selected issues of the Aarhus Convention into the EU and Polish law
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
 
 
Submission date: 2019-09-02
 
 
Acceptance date: 2019-10-03
 
 
Publication date: 2019-10-25
 
 
Corresponding author
Magdalena Sitek   

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
 
 
JoMS 2019;42(3):181-194
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The subject of the study is the right to information on the environment. It is a human right, but also a collective right, aimed not only at satisfying curiosity about activities, but also allowing for taking actions aimed at protecting the environment.

Material and methods:
The purpose of the study is to analyze the provisions of international, EU and Polish law in terms of similarities and differences in legal solutions adopted in the field of access to information on the environment.

Results:
The purpose of the study is to analyze the provisions of international, EU and Polish law in terms of similarities and differences in legal solutions adopted in the field of access to information on the environment. The research hypothesis is the statement that it is impossible to effectively protect the natural environment against its degradation by human activities without the right to information about that environment.

Conclusions:
The final conclusions indicated that the social activation is necessary to increase the level of using the right to information on the environment. It is necessary to change the mentality of citizens, but also of public authorities.

 
REFERENCES (20)
1.
Banaszak, B. (2012). Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa: C.H. Beck, p. 436 and the following. ISBN 978-83-255-4095-1.
 
2.
Bidziński, M., Chmaj, M., Szustakiewicz, P. (2018). Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa: C.H. Beck. Legalis. ISBN 978-83-255-1632-1.
 
3.
Chamj, M. (ed.). 2006. Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 83-7444-315-4.
 
4.
De Stefano, L. (2010). Facing the water framework directive challenges: a baseline of stakeholder participation in the European Union. Journal of environmental management, 91(6), 1332-1340. ISNN 2398-2659.
 
5.
Filipowicz, T., Plucińska-Filipowicz, A., Wierzbowski, M. (2017). Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz, Warszawa: C.H. Beck. Legalis.
 
6.
Hartley, N., Wood, C. (2005). Public participation in environmental impact assessment—implementing the Aarhus Convention. Environmental Impact Assessment Review, 25(4), 319-340. ISNN 0195-9255.
 
7.
Herdegen, M. (2018), Europarecht, Munchen: C.H. Beck, ISBN 978-3-405-72619-4.
 
8.
Kaniewska, M. (2015). Zmiany klimatu jako wyzwanie do etycznego działania. Journal of Modern Science, 27(4), 33-49. ISSN 1734-2031.
 
9.
Kaniewska, M., & Klimski, M. (2014). Kształtowanie świadomości ekologicznej–perspektywa lifelong learning, Journal of Modern Science, 3(22), 475-489. ISSN 1734-2031.
 
10.
Krajewski, P. (2017). Prawo człowieka do środowiska jako potrzeba wielowymiarowych zależności i relacji człowieka z otoczeniem. [in:] E. Ura, B. Sitek, T. Graca, Potrzeby jako współczesny determinant treści praw człowieka, Józefów: WSGE pp. 71-86. ISBN 978-83-62753-86-4.
 
11.
Lee, M., & Abbot, C. (2003). The usual suspects? Public participation under the Aarhus Convention. The Modern Law Review, 66(1), 80-108. ISNN 0026-7961.
 
12.
Niedziółka, I. (2013). Bezpieczeństwo konsumentów w aspekcie społecznym, [in:] M. Such-Pyrgiel (ed.), Bezpieczeństwo społeczne w XXI wieku w ujeciu socjologicznym, pedagogicznym, prawnym i nauk o zarządzaniu, pp. 193-203, Józefów: WSGE. ISBN 978-83-62753-37-6.
 
13.
Popiel, H., Koziara, M. (2012). Zagrożenie dla środowiska naturalnego w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nowoczesne systemy zarządzania, 7, pp. 29-46. ISNN 1896-9380.
 
14.
Rakoczy, B. (2010). Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Komentarz Lexis Nexis Warszawa. ISBN 978-83-7620-429-1.
 
15.
Raniszewski, S. (2013). Prawo dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie, Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania UKW, vol. 4, p. 318. ISNN 2299-6338.
 
16.
Sitek, M. (2017). Ekologiczny rozwój gospodarki szansą na wzrost zatrudnienia w Unii Europejskiej. Journal of Modern Science, 33(2), 115-128. ISSN 1734-2031.
 
17.
Sitek, M. (1997). Problemy ekologii w polityce prawnej i prawie Wspólnoty Europejskiej. Wkład do Europejskiej kultury prawnej, Toruń: Wit-Graf. ISBN 83-901367-9-1.
 
18.
Von Stein, J. (2008). The international law and politics of climate change: Ratification of the United Nations Framework Convention and the Kyoto Protocol. Journal of Conflict Resolution, 52(2), 243-268. ISNN 0022-0027.
 
19.
Wierzbowski, B., Rakoczy, B. (2007. Podstawy prawa ochrony środowiska, Warszawa: LexisNexis. ISBN 978-83-7334-750-2.
 
20.
Wójcicka, M. Łęski, M. (2015). The concept of sustainable development in the UN activity, [in:] M. Sitek, M. Wójcicka ed.), Collective human rights, Józefów: WSGE. pp. 341-354. ISBN 978-83-62753-73-4.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top