The good (well-being) of the child and proceedings in cases of minors in Polish law
 
More details
Hide details
1
WSGE
 
 
Submission date: 2019-07-31
 
 
Acceptance date: 2019-10-25
 
 
Publication date: 2019-10-25
 
 
Corresponding author
Bronisław Sitek   

WSGE
 
 
JoMS 2019;42(3):173-180
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The subject of the study is to present Polish legal regulations applicable in the case of a minor's demoralization. The ongoing cultural changes of a global nature are conducive to the moral degradation of young people. Human freedom has become the basic value inscribed in the human rights system. This freedom is often abused especially by young people. In addition, transferring human activity to cyberspace to a large extent limits the ability to control the activity of a young person. The aim of this work is to present the statutory definition of the concept of demoralization, its specific cases, and the course of proceedings before a family court in such cases. It is also important to show the attitude of the Polish legislator aimed at saving the minors, and not punishing them. Any penalties imposed on the minors are used as the final measures. The effect of the study is to present the substantive law and the system of dealing with minors before the family court in case of its demoralization.
 
REFERENCES (11)
1.
Bojarski, E. Kruk, T., Skrętowicz, E. (2016). Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, Warszawa: LexisNexis. ISBN 978-83-80923-10-2.
 
2.
Górecki, P., Stachowiak, S. (2007). Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 978-83-7526-204-9.
 
3.
Haak-Trzuskawska, A., Haak, H. (2015). Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, Warszawa: Legalis. ISBN 978-83-2557-44-20.
 
4.
Haak, H. (2017). Postępowanie w sprawach dotyczących kontaktów z dzieckiem – wybrane zagadnienia, [w:] Źyłko W. (red.), Człowiek. Państwo. Prawo. Księga Jubileuszowa dedykowana Stanisławowi Leszkowi Stadniczeńko, s. 399-416l Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie. ISBN978-83-88953-27-9.
 
5.
Kiliańska, A. (2012). Ograniczenie władzy rodzicielskiej, Przegląd Prawno-Ekonomiczny nr 18, s. 21-32. ISSN 1898-2166.
 
6.
Korcyl-Wolska, M. (2008). Postępowanie w sprawach nieletnich. Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 978-83-76012-29-2.
 
7.
Krajewska, A. (2016). Kryzys edukacyjny a trudności szkolne dziecka powodowane przetrwałymi odruchami, Journal of Modern Science 28/1, s. 127-140. ISSN 1734-2031.
 
8.
Krajewska, A. (2018). Wychowanie do wartości w społeczeństwie niepewnych wartości, Journal of Modern Science 36/1, s. 27-40. ISSN 1734-2031.
 
9.
Smyczyński, T. (2018). Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 978-83-812-8237-6.
 
10.
Strzebinczyk, J.F. (2016). Prawo rodzinne, Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 978-83-8092-411-6.
 
11.
Such-Pyrgiel, M. (2012). Rodzina i jakość życia we współczesnym społeczeństwie polskim. Zarys problematyki, [w:] M. Sitek, M. Such Pyrgiel, D. Przastek, Bezpieczeństwo i jakość życia we współczesnym społeczeństwie polskim. Studium interdyscyplinarne, s. 13-33. Józefów: WSGE. ISBN 978-83-62753-62-8.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top