Illegal acquisition of data by the State. Corruption or necessity?
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Publication date: 2018-06-30
 
 
JoMS 2013;19(4):142-158
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The changes caused by globalization lead to a conflict of cultures, which may affect the security of individuals and society. The most obvious change of the globalization is weakness of the position of the State for the benefit of international organizations and individual rights. The State which had been the guarantor of security is increasingly becoming an enforcer of judgments or decisions of external bodies. The State also begins losing against the rising claims of citizens, especially in terms of ensuring safety. In this case the knowledge is needed, so first of all information acquired in a legal way. However, due to the threat posed by terrorists who obtain information mainly in informal way by using illegal methods of operation, the moral dilemma about boundaries of security service’s actions is born. May security justify actions of security service conducted on the border of the law or with its breaking?
 
REFERENCES (8)
1.
Aleksandrowicz T., (2010), [w:] Zarządzanie informacją i energią w systemie bezpieczeństwa Unii Europejskiej, wyd. WSGE, Józefów.
 
2.
Breński, W. (2009). Wybrane problemy gospodarki globalnej i ich wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe ss. 423-439 [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe – wyzwania i zagrożenia XXI wieku (red.) P. Olszewski, T. Kapuśniak, W. Lizak. Radom.
 
3.
Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., (2011). Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art. 1-296, t. 1: Legalis.
 
4.
Juros H., (1998), [w:] Sobański R. (red.), Prawa człowieka w państwie ekologicznym, wyd. ATK, Warszawa. Niemcy zapłacili miliony za dane oszustów podatkowych (2012), [w:] http://www.tvn24.pl/wiadomosci... [odczyt: 2013-09-22].
 
5.
Podsłuch legalny i nielegalny …. 2009, [w:] http://www.goldenline.pl/forum... [odczyt: 2013-09-24.
 
6.
Pokruszyński W., (2012). Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka (podręcznik akademicki), wyd. WSGE, Józefów.
 
7.
Sakowicz A., (2006). Prawno karne gwarancje prywatności. Komentarz do art. 267 kodeksu karnego. Legalis.
 
8.
Wawrzusiszyn A., (2012). Wybrane problemy transgranicznego bezpieczeństwa Polski, wyd. Difin, Warszawa.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top