PL EN
Nielegalne pozyskiwanie danych przez państwo. Korupcja czy konieczność?
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 30-06-2018
 
 
JoMS 2013;19(4):142-158
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zmiany wywołane przez globalizację niejednokrotnie prowadzą do konfliktów kulturowych, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo osób i społeczeństwa. Najbardziej oczywistą konsekwencją globalizacji jest osłabienie pozycji państwa na rzecz organizacji międzynarodowych i praw jednostki. Państwo, które było gwarantem bezpieczeństwa jest coraz częściej egzekutorem wyroków lub decyzji organów zewnętrznych. Państwo ugina się także pod naporem rosnących roszczeń obywateli, w szczególności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa. W tym przypadku elementem koniecznym jest wiedza, w zakresie przede wszystkim informacji uzyskanych w sposób legalny. Jednakże, ze względu na zagrożenie ze strony terrorystów, którzy uzyskują informacje głównie w nieformalny sposób, używając nielegalnych metod działania, rodzi się moralny dylemat co do granic działań służb bezpieczeństwa. Czy prowadzenie działań przez służby bezpieczeństwa na granicy prawa lub jej przekroczenie może być usprawiedliwione wymogiem zapewnienia bezpieczeństwa?
 
REFERENCJE (8)
1.
Aleksandrowicz T., (2010), [w:] Zarządzanie informacją i energią w systemie bezpieczeństwa Unii Europejskiej, wyd. WSGE, Józefów.
 
2.
Breński, W. (2009). Wybrane problemy gospodarki globalnej i ich wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe ss. 423-439 [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe – wyzwania i zagrożenia XXI wieku (red.) P. Olszewski, T. Kapuśniak, W. Lizak. Radom.
 
3.
Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., (2011). Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art. 1-296, t. 1: Legalis.
 
4.
Juros H., (1998), [w:] Sobański R. (red.), Prawa człowieka w państwie ekologicznym, wyd. ATK, Warszawa. Niemcy zapłacili miliony za dane oszustów podatkowych (2012), [w:] http://www.tvn24.pl/wiadomosci... [odczyt: 2013-09-22].
 
5.
Podsłuch legalny i nielegalny …. 2009, [w:] http://www.goldenline.pl/forum... [odczyt: 2013-09-24.
 
6.
Pokruszyński W., (2012). Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka (podręcznik akademicki), wyd. WSGE, Józefów.
 
7.
Sakowicz A., (2006). Prawno karne gwarancje prywatności. Komentarz do art. 267 kodeksu karnego. Legalis.
 
8.
Wawrzusiszyn A., (2012). Wybrane problemy transgranicznego bezpieczeństwa Polski, wyd. Difin, Warszawa.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top