PL EN
Korupcja narzędziem przestępstw we współczesnym świecie
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 30-06-2018
 
 
JoMS 2013;19(4):186-202
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
O korupcji mówiono i mówi się w kategoriach patologii, zarazy, raka, choroby, plagi, prywaty, demokracji kolesi czy wroga publicznego numer jeden, przedstawiając ją w postaci problemu społecznego i stawiając obok takich zjawisk, jak: bezrobocie, ubóstwo, niskie płace, przemoc bądź wykolejenie społeczne. Korupcja to nieodłączny towarzysz wszystkich złożonych społeczności od starożytnego Egiptu, Grecji aż do dnia dzisiejszego, bez względu na miejsce powstawania.
 
REFERENCJE (17)
1.
Bauman, Z. (2000), Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa: Wydawnictwo Sic!.
 
2.
Bielecki, Z., Szafrański, Z. (2007), Zwalczanie przestępczości korupcyjnej w Polsce. Szczytno: WSPol.
 
3.
Chodak, P. (2013) Zgoda społeczeństwa za niewielkie przestępstwa korupcyjne, Journal of Modern Science 3/18/2013, ss. 191-210.
 
4.
Chodak, P. (2012) Korupcja w Polsce - rzeczywista skala zjawiska, Journal of Modern Science 4/15/2012, ss. 449-477.
 
5.
Izdebski, H., Kulesz, M. (2004 ), Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa: Liber.
 
6.
Kojder, A. (2001), Godność i siła prawa. Szkice socjologiczno-prawne, Warszawa: Oficyna Naukowa.
 
7.
Kość, A. (2001), Podstawy filozofii prawa. Lublin: UMCS.
 
8.
Kudrycka, B. (1995), Dylematy urzędników w administracji. Białystok: WSAP.
 
9.
Lipowicz, I. (2002) [w:] Z. Cieślak, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski, Prawo administracji. Część ogólna. Warszawa: UW.
 
10.
Lipset, S. M., Lenz, G. S. (2003), Korupcja, kultura i funkcjonowanie rynków, Poznań: Zysk i S-ka.
 
11.
Makowski, G. (2008), Korupcja jako problem społeczny. Warszawa: TRIO.
 
12.
Sitek, M. (2012) Bezpieczeństwo z perspektywy europejskiej. Rola Zespołu ds. Współpracy Sądowej w Unii Europejskiej (Eurojust) w zwalczaniu korupcji, Journal of Modern Science 4/15/2012, ss. 477-499.
 
13.
Sitek, B. (2012) Korupcja wyborcza w świetle ustaw municypalnych antycznego Rzymu na tle rozwiązań normatywnych w polskim systemie prawnym, Journal of Modern Science 4/15/2012, ss. 339-363.
 
14.
Suwaj, P. J., Kijowski, D. R. (2009), Patologie w administracji publicznej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
15.
Szacki J. (1999), Indywidualizm i kolektywizm. Wstępna analiza pojęciowa. Warszawa: IFiS PAN.
 
16.
Ura, A., Ura, E. (2006), Prawo administracyjne. Warszawa: LexisNexis.
 
17.
Ziółkowska, A. [w:] Suwaj, P. J., Kijowski, D. (2009), Patologie w administracji publicznej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top