PL EN
Systemowe zarządzanie energią jako przykład zrównoważonego rozwoju
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
Data nadesłania: 04-06-2018
 
 
Data akceptacji: 11-12-2018
 
 
Data publikacji: 04-02-2019
 
 
Autor do korespondencji
Marcin Wysokiński   

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
JoMS 2018;39(4):241-256
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Przedstawienie systemowego zarządzania energią jako przykładu zrównoważonego rozwoju. Dokonanie analizy liczby ważnych certyfikatów ISO 50001:2011 na świecie, głównie w krajach Unii Europejskiej.

Materiał i metody:
W artykule wykorzystano materiały badawcze o charakterze wtórnym – literaturę przedmiotu oraz dane pochodzące z ankiety przeprowadzonej przez ISO.

Wyniki:
Liczba wydawanych certyfikatów ISO 50001:2011 rokrocznie wzrasta i dotyczy to większości krajów Unii Europejskiej. Największa liczba ważnych certyfikatów dotyczy sektora metali i wyrobów metalowych, sektora produktów spożywczych oraz sektora wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych. Krajami Unii Europejskiej z największą liczbą ważnych certyfikatów są Niemcy, Wielka Brytania oraz Włochy.

Wnioski:
Uzyskanie certyfikatu ISO 50001 oznacza wprowadzanie w przedsiębiorstwie systemowego zarządzania energią i realizowanie założeń siódmego celu zrównoważonego rozwoju: czysta i dostępna energia. Dzięki tego typu działaniom możliwe jest zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, zmniejszenie zużycia energii w przedsiębiorstwie, jak i obniżenie emisji substancji szkodliwych dla środowiska.

 
REFERENCJE (19)
1.
About ISO 50001 and DOE. Pozyskano (28.05.2018) z: https://www.energy.gov/eere/am....
 
2.
Audyt efektywności energetycznej (Energy Efficiency Audit). Pozyskano (28.05.2018) z:.
 
4.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC Text with EEA relevance).
 
5.
Golasa, P., Wysokinski, M., Bienkowska-Golasa, W. (2015). Energy Consumption in the Iron & Steel Industry in EU Member States in Light of the Theory of Environmental Economics, In Metal 2015: 24th International Conference on Metallurgy and Materials.Conference Proceedings. Ostrava: TANGER, 2015, pp. 1927-1932.
 
6.
Inter-agency and Expert Group on SDG Indicators (IAEG-SDGs), 2018. Tier Classification for Global SDG Indicators. Pozyskano (28.05.2018) z: https://unstats.un.org/sdgs/ia....
 
7.
International Organization for Standardization, 2017. The ISO Survey of Management System Standard Certifications 2016. Pozyskano (28.05.2018) z: https://www.iso.org/the-iso-su....
 
8.
International Organization for Standardization, 2011. Energy management systems — Requirements with guidance for use. Pozyskano (28.05.2018) z:.
 
10.
Powering Agriculture – An Energy Grand Challenge (PAEGC), 2017. Sustainable Energy for Food. Massive Open Online Course – Reader.Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, Bonn, s. 71.
 
11.
Systemy zarządzania energią (Energy Management Systems). Pozyskano (28.05.2018) z:.
 
13.
UNIC Warsaw. Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, 2015. Zrównoważony rozwój i Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development and Sustainable Development Goals). Pozyskano (28.05.2018) z: http://www.unic.un.org.pl/stro....
 
14.
United Nations (UN), 2015. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, United Nations Dept. of Public Information, New York.
 
15.
United Nations (UN), 2000. United Nations Millennium Declaration, United Nations Dept. of Public Information, New York.
 
16.
United Nations (UN), 1993. Agenda 21: programme of action for sustainable development; Rio Declaration on Environment and Development; Statement of Forest Principles: The final text of agreements negotiated by governments at the United Nations Conference on Environment and Development, 3-14 June 1992, Rio de Janeiro, Brazil, United Nations Dept. of Public Information, New York.
 
17.
United Nations (UN), 1972. Report of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm.
 
18.
World Commission on Environment and Development (WCED), 1987. Our Common Future, Oxford University Press, Oxford, New York.
 
19.
Wysokinski, M., Baran, J., Golasa, P., Lenort, R. (2014). Economic and Energy Efficiency of the Mining and Quarrying Sector in European Countries, In Metal 2014: 23th International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava: TANGER, 2014, pp. 1965-1971.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top