Samorząd Aptekarski w systemie ochrony zdrowia publicznego.
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra biologii medycznej
 
2
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Kryminalistyki i Medycyny Sądowej
 
 
Data nadesłania: 25-05-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 14-12-2018
 
 
Data akceptacji: 23-01-2019
 
 
Data publikacji: 04-02-2019
 
 
Autor do korespondencji
Łukasz Puchała   

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra biologii medycznej
 
 
JoMS 2018;39(4):257-275
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Określenie faktycznej roli pełnionej przez organa samorządu zawodowego farmaceutów w działaniach systemu ochrony zdrowia, w szczególności w zakresie eliminowania patologicznych działań członków samorządu.

Materiał i metody:
Praca wskazuje zakres podejmowanych spraw i stosowanych kar przez wymienione organa w Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Olsztynie na przestrzeni bieżącej i minionej kadencji.

Wyniki:
Uzyskane informacje wskazują na aktywne działania samorządu, które ogranicza niekorzystne społecznie zjawiska, mające wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne społeczeństwa.

Wnioski:
: Izby aptekarskie stanowią formą zrzeszenia zawodowego aptekarzy wykonujących zawód na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a przynależność do nich jest warunkiem uzyskania Prawa wykonywania zawodu, które umożliwia podjęcie pracy w zawodzie zaufania publicznego. W zmieniających się okolicznościach gospodarczych i społecznych następuje przemiana roli i postrzegania zawodu, a organizacje samorządowe działające na podstawie Ustaw dają możliwość sprawowania kontroli i wsparcia we właściwym wykonywaniu zawodu. Działania realizowane przez farmaceutów powinny być zgodne z literą prawa oraz wskazówkami Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej. Samorząd wykorzystuje organa upoważnione do oceny działań członków Izb jakimi są Sąd Aptekarski i Rzecznik odpowiedzialności zawodowej.

 
REFERENCJE (23)
1.
Bogdan M., Świeczkowski D., Religijni U., (2017). Rola farmaceuty w polskim systemie ochrony zdrowia w kontekście ochrony zdrowia publicznego. Farmacja Współczesna (10), ss. 260 266.
 
2.
Dziennik urzędowy nr 55 z 1939 r pozyskano 20.05.2018 z: www.dziennikustaw.gov.pl/du/1939/s/55/346.
 
3.
Gogacz M., (1998) Czym jest etyka zawodowa, w: Zagadnienie etyki zawodowej, (red). A. Andrzejuk, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Navo. ISBN 8390624273.
 
4.
Grychtoł A., (2015) Dylematy moralne polskich aptekarzy. Annales. Etyka w życiu gospodarczym 18 (1) ss. 103 113. ISSN 1899-2226.
 
5.
Kaczmarek E. (2015) Etyczne wyzwania w przemyśle farmaceutycznym. Zarys problematyki. Annales. Etyka w życiu gospodarczym 18 (3), ss. 99-108. ISSN 1899-2226.
 
6.
Kamiński Z., Wesołowski M. (2010) O dawnych aptekach, Farmacja Polska, 66(1) ss.25-36. ISSN 0014-8261.
 
7.
Karkowska D. (2012) Zawody Medyczne. Warszawa: Wyd. Lex a Wolters Kluwer business, ss. 267. ISBN 9788326438646.
 
8.
Kłusek P. (2016) Fizjoterapeuta jako wolny zawód i zawód zaufania publicznego. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (53), ss. 44 56. ISSN 0239-4375.
 
9.
Łazowska L, Murawska J. (2011), Okręgowa Izba Aptekarska 1991-2011, Olsztyn: wyd: Studio ANTYKWA. ISBN 9788393389506.
 
10.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów Nr 65 poz. 612.
 
11.
Szymański J.Z. (2013) Samorządność zawodów zaufania publicznego w społeczeństwie obywatelskim. w: Samorząd zawodowy w demokratycznym państwie prawa: materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji we współpracy z Mazowieckim Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, ss. 21-26.
 
12.
Świeczkowski D., Krysiński J., Merks P. (2016). Rola farmaceuty i miejsce opieki farmaceutycznej w terapii nadciśnienia tętniczego. Choroby Serca i Naczyń 13 (1), ss. 23 27. ISSN 1733-2346.
 
13.
Uchwała NR VI/25/2012 VI Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 22.01.2012 r.
 
14.
Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich. Dz.U. 1991 nr 41 poz. 179.
 
15.
Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 o przejęciu aptek na własność państwa oraz.
 
16.
Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 o zniesieniu izb aptekarskich.
 
17.
Wallink DP, Isetts BJ. (2005) Becoming "Indespensable": Developing Innovative Community Pharmacy Practices. Jour Amer Pharm Assn (45), ss. 376-389.
 
18.
Waszyk-Nowaczyk M, Simon M. (2009) Znaczenie porady farmaceuty w procesie samoleczenia się pacjentów. Farmacja Polska, 65(11) ss. 772 774. ISSN 0014-8261.
 
19.
Waszyk-Nowaczyk M. , Simon M., Szukalska B., (2013) Opieka farmaceutyczna płaszczyzną współpracy lekarza i farmaceuty. Nowiny Lekarskie 82 (3), ss. 262 265. ISSN 0860-7397.
 
20.
Wyrok TK z 23 kwietnia 2008 r., SK 16/07.
 
21.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 marca 2015r., VI SA/Wa 3285/15.
 
22.
Zbiegień-Maciąg L. (2002) Etyka w zarządzaniu organizacją, w: J. Dietl, W. Gasparski, Etyka biznesu. Warszawa: Wyd. PWN, ss. 217. ISBN 8301132663.
 
23.
Zimmermann A., Wengler L, Pawłowski L. (2009). Prawne aspekty funkcjonowania samorządu aptekarskiego w Polsce – wybrane zagadnienia. Prawo w farmacji, 65 (2), ss. 109 113.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top